Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

İMAMVERDİLİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 15 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABDULLAYEV NADİR ÇƏRKƏZ02.03.1958FERMERBİTƏRƏFÖZÜ
BABAYEV FAİQ MEHTİXAN29.11.1966FERMERYAPYAP
CƏFƏROVA SEVİNC ŞAKİR19.03.1986BEYLƏQAN RAYON İMAMVERDİLİ KƏND KLUB MÜDİRİYAPYAP
ƏLİYEV MALİK TALIB15.08.1974FERMERBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV RASİM QAÇAY27.03.1962FERMERYAPYAP
ƏLİYEV ŞİRİN SURXAY10.06.1956BEYLƏQAN RAYON KİTABXANA MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEVA QƏNİRƏ YUNİS02.11.1978BEYLƏQAN RAYON İMAMVERDİLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
HƏSƏNOV ASİF SƏDƏTXAN13.11.1972BEYLƏQAN RAYON İMAMVERDİLİ KƏND POÇT MÜDİRİYAPYAP
KƏRİMOV NÜSRƏT KƏRİM02.05.1966BEYLƏQAN RAYON İMAMVERDİLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
SÜLEYMANOVA SAMİRƏ YAQUB02.03.1984BEYLƏQAN RAYON İMAMVERDİLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
TAĞIYEV RAFİQ ƏSKƏRXAN02.04.1971FERMERYAPÖZÜ
TAĞIYEV VİDADİ KƏRİMXAN01.07.1960FERMERYAPÖZÜ
TAĞIYEVA VALİDƏ RZA19.09.1983BEYLƏQAN RAYON İMAMVERDİLİ KƏND KLUBUNDA TƏŞKİLATÇIYAPYAP
TAĞİYEV TƏVƏKKÜL BAHADUR01.10.1958FERMERBİTƏRƏFÖZÜ
ZALOV TOFİQ MUSEYİB01.03.1954BEYLƏQAN RAYON İMAMVERDİLİ KƏND SİB İCRAÇI DİREKTORYAPYAP