Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

BİNƏQƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 94 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABBASOV RƏŞAD RƏHİM OĞLU04.06.1986DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI MAGİSTBİTƏRƏFÖZÜ
ABDULLAYEV SÜLEYMAN MAHMUD OĞLU26.02.1950BİNƏQƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ.MÜFƏTTİŞYAPÖZÜ
AĞAYEV ƏLƏKBƏR ƏBÜLFƏZ OĞLU15.06.1959BİNƏQƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ MALİYYƏ BÜDCƏ KOMİS SƏDRBİTƏRƏFÖZÜ
ASLANOV BƏYMİRZƏ TAPDIQ OĞLU12.06.1957MÜVƏQQƏTİ İŞSİZAKPÖZÜ
BABAYEV FƏZAİL MƏSİM OĞLU11.04.1956AZƏRİSTEHSAL (XƏZƏR)ŞİRKƏTİ BAŞ DİREKTORYAPYAP
BAĞIROV MÜBARİZ MƏMMƏDHÜSEYN OĞLU11.08.1961E.T.K.T.T.İ.İNİSTUTU,BAŞ ELMİ İŞÇİ.BİTƏRƏFÖZÜ
BƏKİROV VÜSAL AYAZ OĞLU10.08.1987"İRƏLİ"İCTİMAİ BİRLİYİ ALİ MƏKTƏBLƏRLƏ İŞ ÜZRƏ KATBİTƏRƏFÖZÜ
BƏKİROVA MİNAYƏ ŞAMİL QIZI06.01.1961BİNƏQƏDİ RAYON 248 SAYLI ORTA MƏKTƏB. MÜƏLLİMYAPYAP
BƏYİŞOV ƏBÜLFƏT CÜMŞÜD OĞLU19.02.1959MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
CƏBRAYILOV MƏNSUR CƏBRAYIL OĞLU20.03.1962MÜVƏQQƏTİ İŞSİZVİPÖZÜ
CƏFƏROV CAVİD NOVRUZ OĞLU15.12.1962BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ MÜƏLLİM.YAPÖZÜ
CƏFƏROV FİRUDİN MUSA OĞLU23.10.1947MKİS-SAHƏ NƏZARƏTÇİBİTƏRƏFÖZÜ
CƏFƏROV HEYDƏR NOVRUZ OĞLU29.03.1965MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
CƏFƏROV NAMİQ ƏLİ OĞLU01.09.1962MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
DAVUDOVA FƏRİDƏ BEYTULLA QIZI15.12.1959İŞSİZAKPÖZÜ
ƏFƏNDİYEV ORXAN SADƏDDİN OĞLU24.11.1985"ŞƏRQ"QƏZETİ MÜXBİRYAPYAP
ƏHMƏDLİ RƏFAİL AYVAZ OĞLU15.09.1965ELİMLƏR AKADEMİYASI FƏLSƏFƏ SOSİAL HÜQUQ İNİSTUTUNUN İŞÇİSİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏHMƏDOV İLQAR ABDULLA OĞLU09.01.1951MÜVƏQQƏTİ İŞSİZYAPYAP
ƏHMƏDOV SAHİB NƏSRƏDDİN OĞLU26.06.1979MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
ƏHMƏDOV ZAHİD ƏZİZ OĞLU13.01.1958MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLƏKBƏROV PƏRVİZ BAYRAM OĞLU14.11.1957BİNƏQƏDİ RAYON BİNƏQƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ-KATİBYAPÖZÜ
ƏLİYARLI KUBRA MƏHƏMMƏD QIZI01.12.1987"SƏS"QƏZETİ VƏ "SİA"İNFORMASİYA AGENTLİYİNDƏ MÜXBİR.BİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV ELŞƏN YASİN OĞLU18.06.1983MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV QASIM ŞƏMİSTAN OĞLU12.05.1969MÜVƏQQƏTİ İŞSİZYAPÖZÜ
ƏLİYEV RAFİQ ƏLİ OĞLU05.07.1942TƏQAÜDÇÜ.MMPMMP
ƏLİYEVA NATİQƏ MƏMMƏDAĞA QIZI11.09.1966 VHPVHP
ƏLİZADƏ COŞQUN NİZAMİ OĞLU30.06.1979BİNƏQƏDİ RAYON BİNƏQƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ BAŞ MÜTƏXƏSSİZYAPYAP
ƏMRULLAYEVA MƏTANƏT CƏMALƏDDİN QIZI14.05.1960MƏDƏNİY.NAZİRLİYİ MƏDƏNİY.ŞÜNASLIQ ÜZRƏ BÖLMƏ MÜDİRİ.MMPMMP
ƏSGƏROVA XALİDƏ TARXAN QIZI23.01.1958NƏSİMİ RAYONU12 SAYLI POLİKLİNKA.HƏKİM.BİTƏRƏFÖZÜ
ƏZİZOV ƏLİŞ TƏYYAR OĞLU01.09.1954MÜVƏQQƏTİ İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
FƏTULLAYEV RÜFƏT SƏYAVUŞ OĞLU12.03.1969BİNƏQƏDİ RAYON BƏLƏDİYYƏSİ. MALİYYƏ ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİYAPYAP
FƏTULLAYEV TAHİR TOFİQ OĞLU05.11.1967MÜVƏQQƏTİ İŞSİZÜMİDÜMİD
GÜLMƏMMƏDOV RAFAEL ŞİRMƏMMƏD OĞLU13.03.1969YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ İCRA KATİBLİYİ BAŞ TƏLİMATÇIYAPYAP
HACILI MUSTAFA MUSTAFA OĞLU08.01.1972MÜVƏQQƏTİ İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
HACIYEV BƏYƏLİ ƏLƏKBƏR OĞLU24.04.1949"AVTO QARANT"ASC NİN İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİDADPÖZÜ
HACIYEV HİKMƏT CƏMİL OĞLU03.11.1960İŞSİZVİPÖZÜ
HACIYEVA ŞƏHLA MALİK QIZI04.02.1972MÜVƏQQƏTİ İŞSİZADPÖZÜ
HACIZADƏ CƏMİL MALİK OĞLU08.04.1977İŞSİZADPÖZÜ
HƏSƏNOV NAİB İSAQ OĞLU03.02.1978İŞSİZYAPÖZÜ
HƏSƏNOV RAZİ TALIB OĞLU27.10.1972AZƏRBAYCAN ÜMİD PARTİYASI MNTK-NIN KATİBİÜMİDÜMİD
HƏSƏNOV ŞAKİR ƏLİ OĞLU05.04.1960"BALTİKA BAKI"MMC.USTABİTƏRƏFÖZÜ
HƏSƏNOV VİDADİ YASİN OĞLU14.09.1961 TƏSƏR. NAZ.YANINDA DÖV.FİTOSANİTAR NƏZAR.XİDMƏTİ SEKTOR MÜDYAPYAP
HÜSEYNOV AYDIN QARAŞ OĞLU01.12.1951İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV NAMİQ KAMİL OĞLU01.05.1968İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV VƏLİ ŞƏMİL OĞLU25.05.1963BİNƏQƏDİ BƏLƏDİY.HÜQUQ MƏSƏLƏLƏRİ DAİMİ KOMİS.SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOVA MƏLAHƏT YARMƏMMƏD QIZI08.05.195730№Lİ ORTA MƏKTƏB,DİREKTORYAPYAP
XANLAROV NURMƏMMƏD YAQUB OĞLU18.12.1977İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
İMANOV ƏLİ ŞƏMİSTAN OĞLU18.03.1955İŞ ADAMI.MMPMMP
İSAYEV ELYAR İSMAYIL OĞLU01.12.1969BAKI ŞƏH,İCRA HAKİMİY.TİC. VƏ XİDMƏT DEPARTAM. MÜTƏXƏS.VƏZİFYAPÖZÜ
İSAYEV ZƏFƏR AĞAMİRZƏ OĞLU07.11.1958HƏRBİ DƏNİZ QÜVVƏLƏRİ MÜFƏTTİŞBİTƏRƏFÖZÜ
İSGƏNDƏROV BƏXTİYAR ƏNVƏR OĞLU06.08.1959BİNƏQ BƏLƏDİY XARİCİ ƏLAQƏL VƏ FÖV. HAL.DAİMİ KOMİS.SƏDR MÜAYAPÖZÜ
İSMAYILOV VÜQAR ÇAYLI OĞLU25.03.1971KABEL İNŞAAT SERVİS MMC,MALİYYƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ MÜFƏTTİŞBİTƏRƏFÖZÜ
İSRAFİLOV VAQİF İSMAYIL OĞLU17.06.1959AZƏRB.DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ,DOSENTYAPYAP
KƏRİMOVA AZADƏ SƏTTAR QIZI19.10.1959MƏDƏNİ-MAARİF TEXNİKUMU,MÜƏLLİMYAPYAP
QARAYEV ELVİN RAMİZ OĞLU15.03.1985MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
QARAYEV RİZVAN MƏHƏMMƏD OĞLU07.10.1959MÜVƏQQƏTİ İŞZİZ.YAPÖZÜ
QASIMOV NAZİM DAVUD OĞLU29.10.1952TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ
QƏHRƏMANOV QƏHRƏMAN SURXAY OĞLU01.05.1965BİNƏQƏDİ RAYON BƏLƏDİYYƏSİ SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
QƏZVİNLİ KAMİL ADİL OĞLU13.05.1971MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
QULAMOV FİKRƏT ƏSƏD OĞLU06.02.1960BİNƏQƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ MÜHƏNDİS MEMARYAPÖZÜ
QULİYEV HƏSƏN PİRQULU OĞLU06.03.1949ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAF.NAZİR.TƏMİR TİK. SEKTOR MÜDİRİYAPÖZÜ
QULİYEV NAİB SOLTAN OĞLU14.11.1956MÜVƏQQƏTİ İŞSİZ.BİTƏRƏFÖZÜ
QULİYEV SAMİR NİZAMİ OĞLU14.12.1985BİNƏQƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ MÜLKİYYƏT,İDARƏEDİLMƏ ŞÖBƏSİNYAPYAP
LƏZİMZADƏ ARİF PAŞA OĞLU11.03.1968MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
MAHMUDOV MAQSUD HÜSEYN OĞLU06.01.1950BİNƏQƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ.MÜFƏTTİŞYAPÖZÜ
MAHMUDOV SAYAD İSMAYIL OĞLU03.02.1957MÜVƏQQƏTİ İŞSİZ.BİTƏRƏFÖZÜ
MEHDİYEV EYVAZ ÇİRKİN OĞLU03.03.1952MÜVƏQQƏTİ İŞSİZANA VƏTƏNANA VƏTƏN
MƏCİDOV SAHİB MƏMMƏD OĞLU11.05.1959TİCARƏT VƏ XİDMƏT DEPARTAMENTİ MÜTƏXƏSSİS.YAPYAP
MƏMMƏDBƏYLİ PƏRVİZ ZÜLFİQAR OĞLU25.05.1976"BİZNES SERVİS SENTR" LTD HÜQUQ MÜTƏXƏSSİSİYAPYAP
MƏMMƏDOV ƏKBƏR GÜLMƏMMƏD OĞLU01.01.1956BİNƏQƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ.YERLİ İQTİSADİ İNKİŞAF DAİMİ KOMİSBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV İLQAR ƏLİ OĞLU05.03.1955MÜVƏQQƏTİ İŞSİZ.YAPÖZÜ
MƏMMƏDOV MƏLİKMƏMMƏD XANOĞLAN OĞLU01.08.1948AZ.DÖV.PEDOQOJİ UNVERSİTETİ DOSSENT MUƏLLİM.ADİSPADİSP
MƏMMƏDOV RƏŞİD MEYTİ OĞLU23.10.1940MÜVƏQQƏTİ İŞSİZYAPÖZÜ
MƏMMƏDOV SALEH DAŞDƏMİR OĞLU13.10.1957BİNƏQƏDİ R.BƏLƏDİYYƏNİN SƏDR MÜAVİNİYAPÖZÜ
MƏMMƏDOVA GÜNAY VİDADİ QIZI05.05.1981MİLLİ ARXİVLƏR İDARƏSİBAXCPÖZÜ
MƏMMƏDOVA HƏLİMƏ ZAHİD01.07.1985İŞSİZDADPDADP
MİRZOYEV ÇİNGİZ GƏNCƏLİ OĞLU02.01.1963MÜVƏQQƏTİ İŞSİZVHPVHP
MUSTAFAYEV MEHMAN ÖMƏR OĞLU12.05.1961RİYAD TƏHLÜKƏSİZLİK XİDMƏTİ.KURATOR.YAPÖZÜ
NƏSİBOV İQBAL VÜQAR OĞLU13.05.19756 SAYLI BAKI PEŞƏ LİSEYİ.TƏLİM USTASIBAXCPBAXCP
NƏSİBOV RASİM MAHMUD OĞLU18.08.1960RESP.KLİNİK XƏST.HƏKİM,BİNƏQƏDİ BƏLƏDİY.SƏDR MÜAVİNİ.YAPÖZÜ
NƏZƏROV ELMƏDDİN İBRAHİM OĞLU22.03.1981PSS TƏHLÜKƏSİZLİK XİDMƏTİ MMC,MÜHAFİZƏÇİ.YAPÖZÜ
NURULLAYEV RAZİ QULAMƏLİ OĞLU01.04.1971AXCP SƏDRİNİN XARİCİ MƏSƏLƏLƏR ÜZRƏ MÜAVİNİAXCPÖZÜ
ÖMƏROV VAHİD ALLAHVERDİ OĞLU21.08.1955AMEA,FƏLSƏFƏ,SOSİAL.VƏ HÜQUQ İNSTİ.APARICI ELMİ İŞÇİ.BİTƏRƏFÖZÜ
SADIQOV NİYAZ BÖYÜKAĞA OĞLU01.01.1958BİNƏQƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ EKOLOGİYA DAİMİ KOMİS.SƏDRİDADPDADP
SƏLİMOV RAUF ABDURRAHMAN OĞLU13.08.1957MÜVƏQQƏTİ İŞSİZ.MÜSAVATMÜSAVAT
SÜLEYMANLI YUSİF SALMAN OĞLU25.11.1954MÜVƏQQƏTİ İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
ŞÜKÜROV ALLAHVERDİ BƏYLƏR OĞLU01.07.19522 SAYLI TİBB MƏKTƏBİ,MÜƏLLİMYAPYAP
TAĞIYEV BAXIŞ İBİŞ OĞLU01.07.1958MÜVƏQQƏTİ İŞSİZYAPÖZÜ
TƏHMƏZOV KƏRİM MƏMMƏDŞAH OĞLU23.10.1958MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
VERDİXANOV QÜDRƏDDİN NURƏDDİN OĞLU15.11.1956BİN.RAYON B.HÜQUQ MƏS. DAİMİ KOMİSSİYASININ SƏDR MÜAVİNİASRPASRP
VƏLİYEV İLQAR VƏLİ OĞLU13.12.1966AZƏRB.DÖVLƏT TELEVİZİYASI.BÖYÜK DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ
VƏLİYEV ŞAİQ QƏLƏNDƏR OĞLU15.06.1967BİNƏQƏDİ RAYON MƏNZİL KOMMUNAL TƏSƏRRÜFAT BİR.BAŞ İQTİSATÇIYAPYAP
YUSİFOV RAMİN RAMİZ OĞLU12.05.1979BİNƏQƏDİ RAYON BİNƏQƏDİ BƏLƏDİYYƏSİ,ŞÖBƏ MÜDİRİYAPYAP
ZEYNALOV FİKRƏT ARİF OĞLU18.09.1968ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİ. MÜHƏNDİSYAPYAP