Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇAYRUD BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 19 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABİDOV MİRHÜSEYN NƏZİR18.12.1956İŞSİZYAPÖZÜ
ABİDOV TOFİQ NƏZİR05.04.1971ÇAYRUD BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜYAPYAP
ALYAROV RÖVŞƏN SÖHBƏT17.04.1976ANDURMA BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
ASLANOVA MƏLAHƏT BABULLA01.08.1982ANZOLU MƏKTƏBİ, KİTABXANAÇIBİTƏRƏFÖZÜ
BABAYEV ETİQAD QƏZƏNFƏR04.04.1964RVARUD MƏKTƏBİ, HƏRBİ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
BƏHMƏNOV ŞAKİR FEYZİ02.02.1957İŞSİZYAPÖZÜ
ƏLİRZAYEV DADAŞ MİRDADAŞ23.06.1969ÇAYRUD BAYTAR MƏNTƏQƏSİ, BAYTAR-FELDŞERYAPYAP
ƏLİYEV ZAMİK NADİR04.02.1980ÇAYRUD NATAMAM MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
ƏSKƏROVA BAXÇAGÜL GÜLAĞA16.11.1958ÇAYRUD MƏDƏNİYYƏT EVİ METODİSTYAPYAP
ƏZİZOV AKİF MUSA08.03.1963İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
HACIYEV QORXMAZ TALIB27.11.1965RVARUD BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
HƏMİDOV NAMİK GÜLHƏSƏN09.05.1972ÇAYRUD ATS MÜHƏNDİSYAPYAP
HÜSEYNOV ƏLƏDDDİN MƏMMƏDHÜSEYN16.05.1963İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
İSMAYILOV SEYRAN MAARİF20.04.1970ÇAYRUD MƏKTƏBİ, LOBARANTYAPYAP
KƏRİMOV EVSƏT TƏRLAN30.08.1974ÇAYRUD ATS ELEKTRO-MEXANİKYAPÖZÜ
QURBANOV ƏBUSƏHƏD ƏBUSALAM12.03.1958ÇAYRUD MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
SALAYEV SÜCƏDDİN HÜSEYN16.10.1951LERİK ÖZƏL BAYTARLIQ MƏNTƏQƏSİNİN MÜDİRİYAPYAP
ŞAMİYEV ELNUR RƏHİM10.08.1982ANDURMA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMASRPÖZÜ
ŞİRVANOV AĞAXAN TƏYYUB28.08.1958ANZOLU BƏLƏDİYYƏSİNİNİ SƏDRİYAPYAP