Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ŞUVİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 12 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABDULLAYEV SƏFƏR NƏSRƏDDİN15.09.1949ASTARA RAYONU SUVİ KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
BABAYEV CEYHUN MƏMMƏDRƏHİM09.06.1980FİZİKİ ŞƏXSPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
BAYRAMOV MÜSLÜM ƏLİAĞA10.06.1978FİZİKİ ŞƏXSYAPYAP
ƏHMƏDOVA XURAMAN QADAĞA08.10.1960ASTARA RAYONU ŞUVİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ TƏSƏRRÜFAT MÜDİRİYAPYAP
HACIYEV MİRZƏHÜSEYN MAHMUDAĞA12.02.1963FİZİKİ ŞƏXSYAPYAP
İBRAHİMOVA AYXANIM SƏHƏTULLA07.11.1965ASTARA RAYONU ŞUVİ KƏND UŞAQ BAĞÇASINDA AŞBAZYAPYAP
İSKƏNDƏROVA RƏHİMƏ ABBAS19.03.1959ASTARA RAYONU SƏRƏK KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ RUS DİLİ MÜƏLLİMİYAPYAP
MURADOV MAİL NİZAM19.02.1967ASTARA RAYONU SƏRƏK KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
SADIXOVA LƏTİFƏ TALIB30.05.1953ASTARA RAYONU ŞUVİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ RUS DİLİ MÜƏLLİMİYAPYAP
SƏFƏROV RƏŞAD TAHİR11.01.1988FİZİKİ ŞƏXSPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
SÜLEYMANOV ELŞƏN MÜRVƏT02.10.1966SƏRƏK BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDR MÜAVİNİPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
TAHİROV YAŞAR NƏRİMAN01.01.1960FİZİKİ ŞƏXSYAPYAP