Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ŞÜRÜK BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 12 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
CƏFƏROVA ŞƏHLA ŞAMİL21.09.1970TÜRKƏKƏRAN KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNDƏ , METODİSTYAPYAP
ƏLİYEV HÜSEYN BARAT01.05.1949İŞSİZYAPYAP
ƏLİYEV ŞADDIQ BARAT25.05.1947MOĞONOJOBA BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDRYAPYAP
HÜSEYNLİ VALEH FƏRƏMƏZ18.01.1978ŞÜRÜK BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDRYAPYAP
İBRAHİMOV İLYAS ASLAN14.01.1968İŞSİZYAPÖZÜ
QURBANOV YAŞAR HƏSƏN02.10.1956TÜTƏPEŞTƏ KƏND MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV ZAHİD BAĞIŞ25.05.1961TİCARƏTÇİYAPYAP
RƏHİMOVA NƏCİBƏ FƏZAİL15.05.1981 PARAKƏND KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMYAPYAP
SƏFƏROV ƏLİ MÜRSƏL01.05.1947TÜTƏPEŞTƏ BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDRYAPYAP
ŞİRİYEVA ANNA SERQEYEVNA04.12.1970TÜRKƏKƏRAN KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİ, KİTABXANAÇIPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
TAHİRZADƏ GÜLÜŞ ADİL15.01.1978SƏPNƏKƏRAN KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
ZƏKƏRYAYEVA SEVDA ADİL14.12.1969SƏPNƏKƏRAN KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBANA VƏTƏN