Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ŞAĞLASER BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 16 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
CALALOV RAFİQ CALAL17.09.1980LƏNKƏRAN - BAZAR ACTS, HÜQUQŞUNASPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
DADAŞOV ƏFLATUN VƏLİAĞA17.06.1949 ŞAĞLASER BƏLƏDİYYƏSİ, ÜZVYAPYAP
ƏKBƏROV İNTİQAM HƏSƏN03.06.1961CİL BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDRYAPYAP
ƏLİYEV ŞAHLAR FƏXRƏDDİN30.12.1975AZAD SAHİBKARYAPYAP
HADİYEV MİRHADI QULU24.02.1962LƏNKƏRAN RAYON PAYLAYICI ELEKTRİK ŞƏBƏKƏSİ, MÜHASİBYAPYAP
QULİYEV KAMİL İBRAHİM28.04.1986LƏNKƏRAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ, TƏLƏBƏPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
MƏMMƏDOV AYDƏMİR SƏHNƏBAD03.10.1962XARXATAN KƏND FELDŞER MAMALIQ MƏNTƏQƏSİ, MÜDİRYAPYAP
MƏMMƏDOVA SALEDƏ QƏDİR20.07.1969XARXATAN KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
MƏMMƏDZADƏ ƏSGƏR RƏSUL04.05.1983CİL KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
MİRİYEV AKİF YUNUS14.12.1948ŞAĞLASER KƏND ORTA MƏKTƏBİ, DİREKTORYAPYAP
MİRZƏYEV ALLAHVERƏN XUDAYAR14.04.1963SAĞLASER BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDRYAPYAP
MİRZƏYEV FƏZAYIL YƏDULLA10.03.1947CİL BƏLƏDİYYƏSİ, ÜZVPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
NƏHMƏTOV RZA SƏNAN05.12.1969XARXATAN BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDRYAPYAP
SƏLİMOV HİKMƏT FİRDOVSİ14.09.1982İŞSİZPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
TAĞIZADƏ FƏRAHİM VAHAB07.12.1953AZAD SAHİBKARYAPYAP
TALIBOV HƏMİD MİRŞAH12.11.1962AZAD SAHİBKARYAPYAP