Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr7 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇƏNNƏB BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 11 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABDULLAYEVA BƏSİRƏ MEHDİ23.12.1972ÇƏNNƏB KƏND KİTABXANASINDA KÜTLƏVİ İŞÇİYAPYAP
BABALI HÜSNÜ ƏLİ15.09.1962ORDUBAD RAYON QAZ İSTİSMAR İDARƏSİNDƏ NƏZARƏTÇİBİTƏRƏFÖZÜ
BABAYEV ƏLƏDDİN FƏRRUX01.08.1969FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
BABAYEV ƏYYUB CƏFƏR28.10.1960FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
ƏKBƏROV MEHDİ VAQİF10.10.1966FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
ƏLİYEV İSA QÜDRƏT10.03.1950ÇƏNNƏB KƏND FELDŞER MAMA MƏNTƏQƏSİNİN MÜDİRİYAPYAP
ƏLİYEV MALİK İSMAYIL05.01.1966FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
ƏLİYEV SƏRDAR İSMAYIL14.08.1959FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBQPBQP
FƏRƏCOV FƏXRƏDDİN MUSA10.11.1972FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBAXCPBAXCP
KƏRİMOVA SOLMAZ SƏTDAR07.12.1967ÇƏNNƏB KƏND KİTABXANASININ MÜDİRİYAPYAP
QURBANOV QURBAN TƏYYUB09.10.1960FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP