Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ƏLİABAD BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 21 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABDULLAYEV ELŞƏN ALLAHŞÜKÜR19.07.1974FƏRDİ MÜLKİYYƏTÇİYAPYAP
AĞAYEV ŞÖVQİ XANLAR08.11.1969BİLƏSUVAR RAYON ƏLİABAD KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMYAPYAP
BAYRAMOV RASİM AĞABƏY08.10.1965FƏRDİ MÜLKİYYƏTÇİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV FƏZAHİR SAHİBAĞA01.06.1960ƏLİABAD BƏLƏDİYYƏSİ, ÜZVYAPÖZÜ
ƏLİYEV MƏHƏMMƏD SAYADXAN24.03.1953BİLƏSUVAR RAYON ƏLİABAD BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDR MÜAVİNİYAPÖZÜ
ƏLİYEV SAMİR BƏXTİYAR12.02.1985BİLƏSUVAR KONSERV ZAVODU, QEYDİYYAT MƏMURUYAPÖZÜ
ƏLİYEV TELMAN AĞAKƏRİM30.03.1975BİLƏSUVAR RAYON ƏLİABAD BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDRYAPÖZÜ
ƏLİYEV YADİGAR RƏŞİD08.02.1966FƏRDİ MÜLKİYYƏTÇİBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV CEYHUN ƏLİZADƏ04.02.1976FƏRDİ ƏMƏKYAPÖZÜ
İBRAHİMOV MİRABBAS İBRƏHİM04.02.1967FƏRDİ MÜLKİYYƏTÇİYAPYAP
İMANOV FAYIL NƏZƏR25.06.1951İŞSİZYAPÖZÜ
İMANOV SİYASƏT RZA28.11.1962BİLƏSUVAR RAYON ƏLİABAD BƏLƏDİYYƏSİ EKOLOGİYA ŞÖBƏSİ, MÜDİRYAPÖZÜ
İSAYEV SİYASƏT İRZALI11.04.1973BİLƏSUVAR RAYON ƏLİABAD KƏND ORTA MƏKƏTƏBİ, MÜƏLLİMYAPÖZÜ
KƏRİMOV ƏLİSAFA NİYAZ11.04.1983NƏBATAT BAĞI, AQRONOMBİTƏRƏFYAP
KƏRİMOVA SEVİNC SARIOĞLAN09.03.1978İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
QULİYEV ÇİNGİZ HƏBULLA11.02.1966FƏRDİ MÜLKİYYƏTÇİYAPYAP
QULİYEV ƏHLİMAN ŞƏMİL02.03.1976BİLƏSUVAR RAYON ƏLİABAD KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMYAPÖZÜ
QULİYEV RƏSUL FƏRİZULLA12.04.1975İŞSİZBQPÖZÜ
QURBANOVA ÜLVİYYƏ ƏKBƏRAĞA21.09.1974BİLƏSUVAR RAYON ƏLİABAD KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMBİTƏRƏFYAP
NƏRİMANOV ELŞAD ƏLİYAR28.01.1975FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
PİRİYEVA GÜLNARƏ MİKAYIL23.10.1978BİLƏSUVAR RAYON ƏLİABAD KƏND BAXÇASI, TƏRBİYƏÇİBİTƏRƏFYAP