Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr68 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÜÇTƏPƏ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 22 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABBASOV SADIQ BƏHMƏN10.06.1958ÜÇTƏPƏ BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜYAPYAP
BAĞIROV AZAD BARAT15.10.1980ÜÇTƏPƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
BƏDİROV ŞİKAR ƏLİ22.10.1958CƏFƏRXANLI BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
ƏHƏDOV ŞAKİR MÜZƏFFƏR09.07.1956ÜÇTƏPƏ KƏND SAHƏ BAYTAR MÜHƏNDİSİYAPÖZÜ
HƏŞİMOV HƏZRƏT ARİF30.03.1986ÜÇTƏPƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
İBRAHİMOV ƏLİMUXTAR TƏZƏXAN09.02.1963ÜÇTƏPƏ BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜBİTƏRƏFÖZÜ
İSMAYILOV SƏFTƏR SAVAN25.01.1963ÜÇTƏPƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
QULİYEV ƏMRAH MƏTLƏB01.07.1959ÜÇTƏPƏ KƏNDİNİN BƏLƏDİYYƏ SƏDRİYAPYAP
QULİYEVA ANAXANIM ƏSGƏR25.01.1955ÜÇTƏPƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
MƏSTƏLİYEV BƏXTİYAR HƏSƏN15.05.1955İŞSİZÜMİDÜMİD
MURADOV ƏDİLAĞA MƏMMƏDAĞA01.01.1962ÜÇTƏPƏ KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜYAPÖZÜ
MURADOV ƏLÖVSƏT KAMİL25.01.1962KƏPİTAL BANKDA NƏZARƏTÇİ OPERATORYAPYAP
MURADOV VİDADİ ƏHMƏDAĞA14.05.1961ÜÇTƏPƏ KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİNİN MÜDİRİYAPYAP
NAĞIYEVA SƏBİYYƏ BƏHRƏM25.07.1955ÜÇTƏPƏ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMANA VƏTƏNÖZÜ
PAŞAYEV YUSİF İZİ01.02.1953CƏFƏRXANLI KƏND ƏSAS MƏKTƏBİNİN DİREKTORUYAPYAP
RÜSTƏMOV CƏBRAİL QÜDRƏT18.06.1963ÜÇTƏPƏ POÇTAMTININ MÜDİRİYAPÖZÜ
RZAYEV CAHANŞAH RZA15.12.1963SAHİBKARYAPYAP
SALMANOVA QİYMƏT ƏLİ04.10.1960ÜÇTƏPƏ KƏND UŞAQ BAĞÇASININ MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ
SEYFULLAYEV ƏLKİRAM ATAXAN01.05.1956ÜÇTƏPƏ KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜBİTƏRƏFÖZÜ
YARIYEV ADIGÖZƏL FƏRRUX01.07.1940ÜÇTƏPƏ KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜBİTƏRƏFÖZÜ
YARIYEV RAHİB QƏDİR15.03.1962İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
YARIYEV RAMİL SADİQ15.05.1980SAHİBKARYAPYAP