Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr67 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ŞORBAÇI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 17 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABBASOV ELMAN AĞALAR23.02.1967ŞORBAÇI BƏLƏDİYYƏ SƏDRİYAPYAP
ABBASOVA GÜLBACI MƏMMƏD15.11.1958ŞORBAÇI KƏND XƏSTƏXANASINDA GENEKOLOQYAPYAP
ABDULLAYEV LAÇIN HƏMDULLA01.03.1979MƏMMƏDRZALI KƏND ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMYAPÖZÜ
AĞAYEV ASMAN ASLAN02.03.1975CƏLİLABAD TEXNİKİ GƏNCLƏR BİRLİYİNDƏ MÜƏLLİMYAPÖZÜ
ASLANOV ƏLƏSKƏR ABDULLA02.08.1950İŞSİZYAPÖZÜ
ASLANOV NAMİQ CAVANŞİR25.09.1980ŞORBAÇI KƏND ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
ASLANOV VƏKİL ƏHMƏD16.05.1952İŞSİZYAPYAP
BABAYEV XUDAŞÜKÜR AĞACAN10.12.1947MƏDƏTLİ KƏNDİ BƏLƏDİYYƏ SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEVA KÖNÜL MALİK12.05.1977İŞSİZYAPYAP
ƏZİMOV NƏCİMƏDDİN ƏLİBALA24.10.1984MƏMMƏDRZALI KƏND MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
HƏSƏNOV SƏRXAN MUXTAR17.11.1952CƏLİLABAD.Ş.RTŞ-DƏ METODİSTYAPYAP
MAHMUDOV QÜDRƏT AĞAŞİRİN01.07.1937İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
MANSUROVA GÜLLÜ ABUZƏR02.10.1980İŞSİZYAPYAP
MUSAYEVA RAMİLƏ İSMAYIL02.12.1983ŞORBAÇI KƏND ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
MUSTAFAYEV MAHİR VALEH22.04.1981FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
RZAYEV ƏLİZAMİN BABA12.01.1963İŞSİZANA VƏTƏNÖZÜ
SOLTANOV FAMİL MALİK01.01.1966BENƏLXALQ BANKDA OPERATORYAPYAP