Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ƏLİSOLTANLI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 13 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
CƏFƏROV YENGİBAR ƏLİ04.02.1961ƏLİSOLTANLI KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
CƏFƏROVA AYGÜN TAHİR02.06.1987ƏLİSOLTANLI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
ƏLİYEV MƏLİK ƏLİBAĞIŞ04.04.1970SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEVA FƏLƏKNAZ HƏSRƏT25.02.1950ƏLİSOLTANLI ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
ƏMİRƏSLANOV VAQİF BALABƏY01.07.1956POTUBƏYLİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
HACIYEV ELÇİN MƏMMƏD27.06.1970MƏRKƏZİ RAYON XƏSTƏXANASININ LABORATORİYA ŞOBƏSİNİN MÜDİRİYAPYAP
HƏSƏNOVA MƏNZƏR FƏRİŞ08.06.1957ƏLİSOLTANLI KƏND UŞAQ BAXÇASININ MÜDİRİYAPYAP
HÜSEYNOV CAVANŞİR ƏLİ18.01.1950ƏLİSOLTANLI ORTA MƏKTƏBİNDƏ TƏSƏRRÜFAT MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ
İSGƏNDƏROV ADIGÖZƏL SƏDULLA10.08.1948SAATLI RAYONU POTUBƏYLİ BƏLƏDİYYƏSİNDƏ SƏDR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV NİYAMƏDDİN HƏBULLA01.04.1981FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBQPBQP
MİRZƏYEV XASAY RƏŞİD08.08.1981FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
NƏSİROV VÜSAL MİRKAMAL01.01.1982FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
NƏZƏROVA HƏQİQƏT BAHADIR13.04.1975POTUBƏYLİ ƏSAS MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP