Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr64 SAYLI SABİRABAD İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇÖL BEŞDƏLİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 18 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
AZAYEV QURBANXAN AĞAQULU15.05.1962FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
AZAYEV VARİS ŞAHLAR12.08.1978FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
DADAŞOVA RAYƏ AĞADADAŞ27.04.1961ZALQARAAĞAC KƏND ORTA MKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİMƏMMƏDOV XIZIR İSA01.01.1957ÇÖL BEŞDƏLİ KƏNDİNDƏ ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİMƏMMƏDOV İSMAYIL İSA27.01.1975ÇÖL BEŞDƏLİ BƏLƏDİYYƏSİNİ ÜZVÜ, FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEVA ZƏMİNƏ GÜLBALA02.08.1958ÇÖL BEŞDƏLİ KƏND POÇT MÜDİRİYAPYAP
HƏSƏNOV ABBAS HƏSƏNXAN22.03.1957FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
HÜMBƏTOVA FİDAN ŞAMİL19.08.1987ÇÖL BEŞDƏLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏBİTƏRƏFÖZÜ
İBRAHİMOV YASİN SƏXAVƏT15.03.1987ÇÖL BEŞDƏLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜTƏXƏSSİSYAPYAP
İSMAYILOVA RAMİLƏ RAMİZ10.05.1987ÇÖL AĞAMƏMMƏDLİ KƏND ORTA MKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏBİTƏRƏFÖZÜ
MAHMUDOV XASA ORUC05.09.1983ÇÖL BEŞDƏLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
MƏMMƏDOV QABİL RÜSTƏM23.08.1956ZALQARAAĞAC BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
NAĞDƏLİYEV İLYAS ƏSGƏRALI29.01.1971ÇÖL BEŞDƏLİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
NƏSİROV ZƏKİ ƏMİRQULU24.08.1979FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
NURİYEV YƏHYA MƏTLƏB03.07.1973FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
SÜLEYMANOV BOXAN MAMEDOVİÇ01.05.1982FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIVİPÖZÜ
VƏLİYEV NURƏLİ RZA06.03.1938ÇÖL BEŞDƏLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
YAQUBOV MƏZAHİR QAYIB26.08.1946ZALQARAAĞAC KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP