Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇOLPI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 20 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
AĞAYEV ŞAHİN ALLAHVERƏN19.05.1963ÇOLPI BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDRYAPYAP
BALACAYEV CAVİD ARİF23.10.1983ÇOLPI KƏND KİTABXANASI, KİTABXANAÇIYAPYAP
BAYRAMOV TƏBRİZ ƏLİZAKİR04.08.1986FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
ƏHMƏDOV ƏBİL MALİK01.07.1958FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPÖZÜ
ƏKBƏROV ƏLİRAHİM ƏKBƏR04.12.1958FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEVA FATMA BAXI04.04.1957XANLARKƏND ORTA MƏKTƏBİ. MÜƏLLİMYAPYAP
ƏMİROV NİZAMİ CƏNGİZ23.05.1962FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
ƏMİROVA NAİLƏ AĞASADIQ23.11.1966XANLARKƏND HƏKİM AMULATORİYASI, TİBB BACISIYAPYAP
FEYZULLAYEV ARİF İXTİYAR01.05.1968FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
GÜLMƏMMƏDOV MEHMAN MƏHƏRRƏM18.08.1959ÇOLPI SUDAN İSTİFADƏ EDƏNLƏR BİRLİYİ, SƏDRYAPYAP
HƏSƏNOV RASİM HƏSƏNAĞA01.06.1956SAATLI PAYLAYICI ELEKTRİK ŞƏBƏKƏSİ, ENERJİ MÜFƏTTİŞİBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV AZƏR DAXİL22.01.1975FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFYAP
HÜSEYNOV ELŞƏN NATİQ12.04.1984XANLARKƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMYAPYAP
HÜSEYNOV TALIB BAĞI26.02.1969FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV VÜQAR NİSAB16.07.1972FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
İSAYEV MUSA XUDAYAR24.06.1977FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
QAFAROV ŞƏMSƏDDİN ƏLİYAR01.07.1957FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
QASIMOV EHTİRAM ETİBAR26.07.1980FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
QASIMOV NİZAMİ DƏMİR25.09.1960FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
QULİYEV İZZƏT AĞAKƏRİM12.06.1957ÇOLPI BƏLƏDİYYƏSİ. MÜAVİNBİTƏRƏFÖZÜ