Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇUXANLI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 18 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ATAYEV MİRZƏBƏY HAFİZ09.03.1949PİRATMAN GƏNCƏLİ BƏLƏDİYYƏSİ SƏDRYAPYAP
DƏMİROV SADİQ MÜRŞÜD17.11.1982FİZİKİ ŞƏXS-KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ İSTEHSALIYAPYAP
ƏSƏDOV ŞAKİR AĞAQARDAŞ01.10.1954SALYAN Mİ-MÜHƏNDİSYAPÖZÜ
HEYBƏTOV ELŞƏN AĞADADAŞ18.03.1979ÇUXANLI KƏND ORTA MƏKTƏBİ-MÜƏLLİMYAPYAP
XƏLİLOV SALMAN SƏRBƏT17.05.1979PARÇA XƏLƏC KƏND ORTA MƏKTƏBİ-MÜƏLLİMYAPÖZÜ
KAZIMOV FAİQ CƏLAL07.09.1953PİRATMAN GƏNCƏLİ BƏLƏDİYYƏSİ-MÜAVİNYAPÖZÜ
QAFAROV RAFET İNŞALLAH28.04.1972FİZİKİ ŞƏXS-KƏQD TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ İMTEHSALIBİTƏRƏFÖZÜ
MƏLİKOV ƏRƏSTUN FƏXRƏDDİN21.05.1977FİZİKİ ŞƏXS-KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ İSTEHSALIBİTƏRƏFÖZÜ
MİRİŞOV MİRİŞ MİRTAĞI06.10.1958FİZİKİ ŞƏXS-KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ İSTEHSALIYAPYAP
NURİYEV MƏHƏDDİN XXXXX20.07.1951PİRATMAN GƏNCƏLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİ-MÜƏLLİMYAPÖZÜ
SADIQOV FUAD BAXIŞ05.11.1977ÇUXANLI KƏND ORTA MƏKTƏBİ-MÜƏLLİMYAPYAP
SADIQOV ZAHİR VALEH25.07.1974FİZİKİ ŞƏXS-KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ İSTEHSALIYAPÖZÜ
SADIQOVA FİRƏNGİZ ŞƏFAHƏT15.01.1948FİZİKİ ŞƏXS-KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ İSTEHSALIYAPÖZÜ
SƏMƏDOVA SÜBÜRƏ PİAĞA09.01.1953ÇUXANLI KƏND ORTA MƏKTƏBİ-MÜƏLLİMYAPYAP
SƏMƏNDƏROVA AYGÜN VƏZİRXAN09.06.1984ÇUXANLI KƏND ORTA MƏKTƏBİ-MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
VAHİDOV RƏFAEL TƏRLAN20.06.1978SALYAN REŞ-NƏZARƏTÇİYAPYAP
VAHİDOV ZAUR ADİL28.03.1963ÇUXANLI BƏLƏDİYYƏSİ-SƏDRYAPYAP
ZÜLFÜQAROVA FƏRİDƏ MÜRVƏT01.11.1950FİZİKİ ŞƏXS-KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ İSTEHSALIYAPYAP