Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇEŞMƏBASAR BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 12 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABDULLAYEV CÜMŞÜD QAFAR02.01.1974FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBQPBQP
BƏHRƏMOVA ELMİRA HÜSEYN08.08.1963BABƏK RAYON ÇEŞMƏBASAR KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİ, TEXNİKİ İŞÇİYAPYAP
ƏLİYEV QULU İSA05.01.1963FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
HƏSƏNOV İSMİXAN MƏMMƏDXAN23.03.1960BABƏK RAYON GÜZNÜT KƏND ATS, RABİTƏÇİBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV KƏRİM QURBAN20.09.1970BABƏK RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ, BAYTAR HƏKİMYAPYAP
QASIMOV ZÜLFÜQAR NAĞI07.01.1969DƏMİRYOL TƏNZİMLƏYİCİSİYAPYAP
QULİYEV YAŞAR NOVRUZƏLİ02.05.1950NAXÇIVAN MR TELEVİZİYA VƏ RADİO VERİLİŞLƏRİ KOMİTƏSİ,MÜHASİBYAPYAP
MƏMMƏDOV ABDULLA BƏŞİR16.08.1984BABƏK RAYON ÇEŞMƏBASAR KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMYAPYAP
MƏMMƏDOV RAMİN BALOĞLAN28.05.1978FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBAXCPBAXCP
MİKAYILOV QÜDRƏT RƏHİM27.03.1968FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
MİKAYILOV MƏMMƏD RƏHİM18.07.1973FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
RZAYEV MƏHƏMMƏD YUSİF26.08.1968FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPÖZÜ