Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ŞORSULU BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 21 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABDULLAYEV BƏDRƏDDİN NURƏDDİN04.01.1956ŞORSULU POÇT ŞƏBƏKƏSİ, POÇTALYONYAPYAP
ABUŞOV BƏHRUZ MƏHƏRRƏM24.04.1980BORANIKƏND KƏND ƏSAS MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMYAPYAP
BABAYEV ALLAHVERƏN ATAŞ17.12.1953ŞLORSULU BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDRYAPÖZÜ
CƏBİYEV CABİR CAMAL05.10.1963ŞORSULU BƏLƏDİYYƏSİYAPÖZÜ
ƏHMƏDOV HACIBABA ALLAHYAR16.02.1965BORANIKƏND BƏLƏDİYYƏSİ MÜHASİBYAPÖZÜ
HƏSƏNOV NƏSİR ABDULRAZAQ08.10.1959FİZİKİ ŞƏXSBİTƏRƏFÖZÜ
HÜMMƏTOV ELXAN SALAM10.09.1961SALYAN REGİONAL MƏSLƏHƏT MƏRKƏZİ, MƏSLƏHƏTÇİYAPÖZÜ
HÜMMƏTOVA NƏZAKƏT ƏZİZAĞA01.07.1959BORANIKƏND KƏND KİABXANASI, KİTABXANA MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV SƏBUHİ MƏQSUD03.06.1982ŞORSULU KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMYAPYAP
KƏRİMOV ƏBÜLFƏT ŞAHKƏRƏM25.06.1966FİZİKİ ŞƏXSBİTƏRƏFÖZÜ
QƏHRƏMANOV QƏHRƏMAN CAHANGİR01.10.1957BORANIKƏND BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDRYAPÖZÜ
QULİYEVA GÜLNAZ İSMAYIL24.10.1967FİZİKİ ŞƏXSBİTƏRƏFÖZÜ
MANAFOV NAMİQ CAHANGİR11.12.1981RƏQS MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMYAPYAP
MEHTİYEV ŞİRZAD QƏNBƏR17.07.1957FİZİKİ ŞƏXSYAPÖZÜ
MƏMMƏDOV İQRAR BALAMİRZƏ16.09.1973FERMERADPÖZÜ
MURADOVA GÜLTƏK MUSA13.02.1957ŞORSULU KƏND KİTABXANASI, MÜDİRYAPYAP
MUSTAFAYEV NİZAMİ HÜSEYN16.12.1958FİZİKİ ŞƏXSVHPVHP
RƏHİMOV ZAKİR ƏŞRƏF07.09.1954FİZİKİ ŞƏXSBİTƏRƏFÖZÜ
RZAYEV ELŞAD ƏVƏZ31.10.1974FİZİKİ ŞƏXSYAPYAP
YAHYAYEV RAHİB HƏSƏNBALA04.01.1952FİZİKİ ŞƏXSYAPYAP
ZEYNALOVA NƏNƏXANIM ƏVƏZ28.07.1955ŞORSULU KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMYAPYAP