Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr58 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

İKİNCİ UDULLU BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 15 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABUZƏROV BÜNYAD HEYBƏT06.08.1981QUBALI KƏQD BƏLƏDİYYƏ SƏDRİYAPYAP
AĞAYEV SEYİDAĞA ABDULHƏSƏN06.08.1945TAVA KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
AĞAYEVA NƏZİRƏ AĞAMƏMMƏD30.12.1949UDULLU SAHƏ XƏSTƏXANASINDA SAHƏ HƏKİMİYAPYAP
CƏFƏRZADƏ AYTƏN AYDIN08.09.1979EVDARVHPÖZÜ
ƏSGƏROV AĞAMİRZƏ XANMİRZƏ07.02.1970TAVA KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
ƏSGƏROV QULAMƏLI QULAM01.07.1948HACIQABUL RAYON MUĞAN DAŞ KARXANASI M.M.C-NİN MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ
HACIAĞAYEV ƏLİSLAM ƏLİ01.07.1942 II UDULLU BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPÖZÜ
İBRƏHİMOVA GÜLMİRƏ PAŞA14.03.1960FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
QASIMOV NEMƏT ƏLİAĞA26.06.1969 TAĞILI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
QASIMOV ŞƏRBƏT NÜSRƏT04.06.1971TAĞLI BƏLƏDİYYƏSİNDƏ BƏLƏDİYYƏ SƏDRİYAPÖZÜ
MƏMMƏDOV ƏVƏZƏLİ QURBANƏLİ31.08.1963 II UDULLU SAHƏ BAYTARBAYTARLIQ, BAYTAR HƏKİMİYAPYAP
RƏHİMOV NAMİQ AĞANƏBİ27.07.1966QUBALI KƏND ORTA MƏKTƏBDƏ DİREKTORYAPYAP
SÜLEYMANOV QƏSƏD ƏSƏDXAN05.03.1941TƏQAÜDÇÜYAPYAP
TAĞIYEV BƏXTİYAR TAĞI01.02.1961SAHİBKARYAPYAP
ZEYNALOV RAMİZ ƏLİYUSİF01.12.1960TAĞLI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP