Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr57 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇÖHRANLI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 16 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABUŞOV QİNYAZ ABDULAZAQ15.06.1951ÇÖHRANLI KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
BAYRAMOV NİCAT HACIQULU07.10.1983KÜRDƏMİR YANACAQ DOLDURMA MƏNTƏQƏSİ OPERATORANA VƏTƏNANA VƏTƏN
CƏFƏROVA SURƏ XANBABA06.11.1955FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFYAP
FƏTƏLİYEV SƏLAHƏDDİN ƏLƏDDİN03.06.1962FƏRDİ TƏSƏRRÜFƏTÇIBİTƏRƏFTƏŞƏBBÜS QRUPU
HACIYEV ALLAHVERDİ AĞABALA02.05.1963KÜRDƏMİR PEŞƏ LİTSEYİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
HACIYEV MÜBARİZ MEHDİ10.06.1960FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
İBRAHİMOV EYNULLA QARDAŞƏLİ10.07.1961FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
İSMAYILOV TEYMUR UMUDVAR22.01.1979YENİ ŞIXIMLI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
İSMİYEV MÖHKƏM BÖYÜKAĞA03.12.1957ÇÖHRANLI KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜYAPYAP
MƏHƏRRƏMOVA SƏXAVƏT YOMƏDDİN18.01.1963ÇÖHRANLI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
MƏMMƏDOV ELŞAD BABƏK14.03.1984FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFTƏŞƏBBÜS QRUPU
MƏMMƏDOV EYVAZ ZABİT02.03.1954YENİ ŞIXIMLI KƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
NƏSİBOV NÜRƏDDİN CƏYİR15.03.1933SAHİBKARYAPYAP
ORUCOV MİRBABA ABDULBAĞI09.05.1954FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
VƏLİCANOV EHTİBAR SÖYDÜMALI02.04.1962ÇÖHRANLI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFTƏŞƏBBÜS QRUPU
ZEYNALOVA ELMİRA MÜSEYİB26.11.1956ÇÖHRANLI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ