Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr56 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

İLXIÇI HƏSƏN ƏFƏNDİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 14 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
AĞABALAYEV VAHİD ƏSƏDOVİÇ08.01.1955İLXIÇI KƏND MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMYAPYAP
AĞABALAYEV VİDADİ ƏSƏD14.09.1970FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
AĞAYEV MİRBƏŞİR BABA05.08.1948AĞÇAY BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
AĞAYEVA PƏRVANƏ GÜLAĞA23.04.1972FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
BAĞIROV NEYMƏT GÜLBABA12.11.1968AĞÇAY KƏND KLUBU, MƏDƏNİ TƏŞKİLATÇIYAPYAP
CƏFƏROV QƏHRƏMAN HÜSEYNQULU27.12.1958FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
CƏFƏROV NOVRUZ ƏLİQARDAŞ18.03.1959FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
ƏMİRƏLİYEV CƏLAL YAQUB15.08.1972AĞÇAY BƏLƏDİYYƏSİ, XƏZİNƏDARYAPYAP
XALİDOV MARDALİ RUSTAMOVİÇ07.01.1953NİYAƏOBA KƏND MƏKTƏBİ,MÜƏLLİMYAPYAP
XALİTOV MUADDİN RÜSTƏMOVİÇ20.10.1961FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
QULİYEV ASLAN İSKƏNDƏR13.08.1979XAÇMAZ ELEKTRİK ŞƏBƏKƏSİ İDARƏSİ, MÜHƏNDİSYAPYAP
QULİYEV GÜLAMƏDDİN İSKƏNDƏR18.08.1964AĞÇAY BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDRYAPYAP
MƏMMƏDOVA ULDUZ BALAMƏMMƏD02.03.1968AĞÇAY KƏND MƏKTƏÖİ, MÜƏLLİMƏBİTƏRƏFÖZÜ
NƏCƏFOV NAZİM RƏŞİD20.06.1961FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ