Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇARXI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 15 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ƏDİLOV LƏTİF ƏLİF15.03.1952 XAÇMAZ RAY.ÇARXI BƏLƏDİYYƏSİNDƏ-SƏDRYAPYAP
ƏLİYEV ƏLİCAN QULU12.11.1952XAÇMAZ RAY.XALIQOBA KƏND ƏSAS MƏKTƏBİNİN -DİREKTORUYAPYAP
ƏLİYEV RAMİN ƏLİCAN17.11.1978XAÇMAZ RAY.XALIQOBA KƏND ORTA MƏKTƏBİYAPYAP
HACIYEV CAVANŞİR ALLAHVERDİ13.03.1957XAÇMAZ DƏMİRYOLU İDARƏSİ-MÜHƏNDİSYAPYAP
HACIYEV KAMRAN RƏHMAN20.01.1965ÇARXI SİA-NIN MÜDÜRİBİTƏRƏFÖZÜ
HİDAYƏTOVA MƏTANƏT ƏLİSAFA12.04.1962XAÇMAZ RAY.ÇARXI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ -MÜƏLLİMƏYAPYAP
İLYASOV MƏZAHİR ƏLSAFA02.12.1970SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ
KAZIMOV PƏNAH NADİRŞAH14.08.1960XAÇMAZ RAY.ÇARXI KƏNDİ XƏSTƏXANA TƏSƏRÜFFAT- MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ
QURBANOVA GÜLNAZ NƏSRULLA12.01.1953ÇARXI KƏND XƏSTƏXANASI-TİBB BACISIBAXCPBAXCP
MAHMUDOV NƏSİB MAHMUD14.04.1962XAÇMAZ RAY.BAYTARLIQ İRARƏSİ-RƏİSİYAPYAP
MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ŞİRMƏMMƏD13.05.1966XAÇMAZ RAY.XANLIQOBA BƏLƏDİYYƏSİNİN-SƏDRİYAPYAP
MƏMMƏDOV YUSİF ŞÜKÜR28.10.1957AZƏR NƏQLİYYAT ŞÖBƏSİNDƏ-MÜHASİBYAPYAP
MƏRDANOVA SAHİBƏ MƏHƏMMƏD15.05.1962ÇARXI MƏKTƏBİ- MÜƏLLİMƏBİTƏRƏFÖZÜ
MUSTAFAYEVA XANIMZADƏ MƏHƏRRƏM01.07.1950XAÇMAZ.RAY .ÇARXI BƏLƏDİYYƏSİNDƏ -MÜAVİNBİTƏRƏFÖZÜ
NAMAZOV PƏRVİZ MURAD08.03.1988SAHİBKARYAPYAP