Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr52 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

İQRIĞ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 19 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABİYEV MAYİS ŞƏMSƏDDİN02.05.1981FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
ASLANOV İSLAM ASLANŞAH22.08.1985FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
BABAYEV TURAL CABİR16.10.1980FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
CABBAROV VALEH SƏMƏD14.02.1954FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
ƏLİYAROV HİKMƏT NURU14.05.1979FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
ƏMRAHOV MEHDİ İSAMƏDDİN08.06.1970FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
ƏMRAHOVA GÜLBƏNİZ MƏMMƏDƏLİ21.01.1963İQRIĞ KƏND MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
ƏZİZOV NƏCƏFQULU İMAN28.10.1953İQRIĞ BƏLƏDİYYƏSİNDƏ SƏDRYAPYAP
ƏZİZOV SEYFULLA FEYTULLA29.03.1960İQRIĞ BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜYAPÖZÜ
ƏZİZOVA PƏRVİN NƏCƏFQULU01.05.1984İQRIĞ KƏND MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
ƏZİZOVA TAMİLLA TALIB23.03.1959FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
İBRAHİMOV LAÇIN XASBALA01.09.1986BARLI KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
İDRİSOV İDRİS ZÜLFÜQAR24.01.1988FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
İLYASOVA HÖKMƏXANIM QURBƏT26.01.1965İQRİQ BƏLƏDİYYƏSİNDƏ KARGÜZARBİTƏRƏFÖZÜ
İSAYEV FƏXRƏDDİN QƏRİBŞAH19.01.1962FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
İSKƏNDƏROV CƏMALƏDDİN İSKƏNDƏR24.02.1962FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
MANAFOV SƏRDAR TALIB17.01.1965QARAÇAY KƏND MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
NADİRLİ ƏNVƏR RAMİZ20.05.1981QACARZEYİD BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
RƏCƏBOV GÜLOĞLAN QIRXLAR28.08.1955FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ