Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr51 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

İMAMQULUKƏND BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 28 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABDULCANOV FƏRRUX KƏBİR13.06.1982QUSAR ELEKTRİK ŞƏBƏKƏSİNDƏ NƏZARƏTÇİBİTƏRƏFÖZÜ
ASLANXANOV FUAD DƏSTƏBƏY10.04.1968QUSAR QAZ İSTİSMARI İDARƏSİNDƏ USTAYAPYAP
ASLANOV HÖRMƏT ŞİXVERDİ10.11.1971İMAMQULUKƏND BƏLƏDİYYƏSİNDƏ MÜHASİBYAPÖZÜ
BALABƏYOVA ALBİNA ELMAN25.07.1987AŞAĞI İMAMQULUKƏND FELDŞER MAMA MƏNTƏQƏSİNİN MÜDİRİYAPYAP
CƏFƏROV QÜDRƏT ZEYNALABİDDİN28.02.1960İMAMQULUKƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜYAPYAP
ƏLİCANOV HAŞIM EDİK21.06.1979İMAMQULUKƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİHEYDƏROV RAFİDDİN İSMİXAN15.07.1956SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİHEYDƏROVA ZƏRLİ QAFLAN12.10.1961SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏMİRBƏYOV YAŞAR FAİZ01.08.1966İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
ƏZİZOV NƏZƏR SEYFƏDDİN16.02.1967İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
HACIBABAYEV TƏRLAN MUMİN15.01.1966FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
HACIMURADOVA MARİNA ŞAHPAZ21.04.1988İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
HƏMZƏTOV İLAHƏDDİN MƏCLUM25.03.1941PENSİYAÇIBİTƏRƏFÖZÜ
HÖRMƏTOV AQŞİN ABDULHƏLİM15.11.1980İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
XƏLİLOV XƏLİL HƏCƏLİ01.06.1951AŞAĞI İMAMQULUKƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜYAPÖZÜ
QAFLANOV MƏHƏMSALAH QAFLAN24.11.1954AŞAĞI İMAMQULUKƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
QAYITMAZOV HARUN ƏSKƏROVİÇ20.06.1947AŞAĞI İMAMQULUKƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜYAPYAP
QƏDİMOV QASIM MƏZAHİR18.06.1973İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
QƏDİMOV MƏZAHİR NARULLA27.03.1950İŞLƏMİRYAPÖZÜ
QƏHRƏMANOV RAMAZAN NURMƏT09.02.1961İMAMQULUKƏND BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
QURBANOV TELMAN QURBAN25.07.1981İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
MƏHSİMOV AĞAYAR ZAVAR08.10.1967İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
MİKAYILOV TELMAN ŞÖVKƏT15.06.1968SUDUROBA BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
OSMANOV OSMAN TACƏDDİN25.05.1963İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
SULTƏLİYEV FƏTƏLİ SULTƏLİ24.12.1959QUSAR UŞAQ GƏNCLƏR İDMAN MƏKTƏBİNDƏ MƏŞQÇİYAPYAP
SULTƏLİYEV QAZIMƏHƏMMƏD ALLAHYAR07.05.1956SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİYAPÖZÜ
ŞİXQAYİBOV FEVRAL ŞİXQAYİB15.11.1963İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
YARMƏTOV QILMAN ƏMİRƏHMƏD06.03.1964İMAMQULUKƏND SUDAN İSTİFADƏ EDƏNLƏR BİRLİYİNİN SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ