Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr50 SAYLI QOBUSTAN-XIZI-QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇİÇİ-SƏBƏTLƏR BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 27 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ADİLOV TƏYYUB MURAD27.01.1975FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
AĞAMİRZƏYEV KAMİL BAXIŞ28.02.1939MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
AĞAYEV ƏNVƏR QADAŞ08.06.1954FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
ALLAHVERDİYEVA ƏSMƏR ALLAHVERDİ09.09.1959TƏNGALTI KƏND ORTA MƏKTƏBİ,MÜƏLLİMƏYAPYAP
ASLANOV MÜBARİZ MUSTAFA26.02.1960ÇİÇİ KƏND ORTA MƏKTƏBİ,MÜƏLLİMYAPYAP
CƏBRAYILOV KİFAYƏT MƏHƏMMƏD30.10.1960MÜVƏQQƏTİ İŞSİZYAPYAP
ƏLİYEV ELÇİN ABDAL25.03.1954MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV ZAHİR TEYFUR11.11.1941ÇİÇİ BƏLƏDİYYƏSİ,SƏDRBİTƏRƏFÖZÜ
ƏSƏDOV İSLAM BAĞI21.05.1963FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
ƏZİZOVA ƏMİNƏ BABAƏLİ07.02.1951MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
FEYZULLAYEV ASLAN RUHULLA01.07.1944ÇİÇİ KƏND ORTA MƏKTƏBİ,MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
FƏRZƏLİYEV NADİRŞAH İBRAHİM24.07.1949FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
HACIYEV CABBAR ALLAHYAR25.09.1983FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
İMAMOV SƏXAVƏT MƏMMƏDAĞA08.02.1988FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
İSMAYILOV CABİR OSMAN28.03.1942MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
İSMAYILOV FƏRHAD CƏLAL03.04.1954FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPÖZÜ
İSMİYEV AYDIN DƏNYAR12.08.1953SƏBƏTLƏR KƏND ORTA MƏKTƏBİ,MÜƏLLİMYAPYAP
QADİROV QURBAN SAHİD08.09.1957FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV ƏNVƏR MUSTAFA01.03.1968ÇİÇİ KƏND ORTA MƏKTƏBİ,MÜƏLLİMÜMİDÜMİD
MƏMMƏDOV MƏMMƏD ABDULLA12.05.1952QUBA RAYONU TƏNGALTI BƏLƏDİYYƏSİ,SƏDRYAPYAP
MƏMMƏDOVA GÜLDƏDƏ MÖVLUD14.04.1959SƏBƏTLƏR KƏND ORTA MƏKTƏBİ,MÜƏLLİMƏYAPYAP
MİKAYILOV ÇİNGİZ FATEH04.01.1977TƏNGALTI BƏLƏDİYYƏSİ,MÜAVİNBİTƏRƏFÖZÜ
MİRƏLİYEV İLQAR AYƏT30.07.1968FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
MURSAQULUYEV ƏLİ ASƏF06.07.1955ÇİÇİ BƏLƏDİYYƏSİ,ÜZVYAPYAP
NOVRUZOV FAMİL ZAKİR15.12.1983FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
ÖMƏROV ARİF MƏŞARİ17.06.1947SƏBƏTLƏR BƏLƏDİYYƏSİ,SƏDRYAPYAP
RƏHMANOV ZƏFƏR VAQİF02.02.1974TƏNGALTI KƏND ORTA MƏKTƏBİ,MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ