Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr5 SAYLI ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ŞADA BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 8 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABBASOVA KAMİLƏ ƏLİ25.04.1967FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPÖZÜ
ƏKBƏROV İSLAM SARI01.08.1961FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
ƏSGƏROVA AYTƏN MƏMMƏDƏLİ16.09.1977ŞADA KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ XADİMƏYAPYAP
HƏSƏNOV İLHAM ƏNVƏR24.05.1978FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPÖZÜ
HƏSƏNOVA GÜLNARƏ ƏNVƏR17.03.1981ŞADA KƏND KİTABXANASINDA XADİMƏBİTƏRƏFÖZÜ
İSMAYILOV TEYMUR ƏLİ25.04.1954FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPÖZÜ
MƏMƏDOVA NATƏVAN ƏBİL31.05.1974FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
MƏMMƏDOV ELNUR GÜLƏHMƏD05.03.1981ŞADA KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ HƏRBİ RƏHBƏRYAPYAP