Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr49 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ƏRƏŞ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 13 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABBASOV ZEYNƏDDİN XANLAR01.01.1964FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
ABBASOVA NAİBƏ SƏDRƏDDİN27.04.1985TİBB MƏNTƏQƏSİ, TİBB BACISIYAPYAP
ABBASOVA ŞƏHRİ MÖHÜBBƏT22.12.1987FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
ƏLİYEV ƏZİM İSMƏT19.01.1985FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV ŞAHİN ORUC24.06.1959ƏRƏŞ BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDRYAPYAP
İSGƏNDƏROV RAMİZ ƏLİMİRZƏ20.01.1960FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
MƏMMƏDOV TARYEL SƏFƏR14.02.1980FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPÖZÜ
MƏSİMOVA ZİYVƏR ŞÜKÜR28.12.1958MEYVƏLİ BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDRYAPYAP
MUSAYEV MUSA ARZU28.08.1987FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIASRPÖZÜ
NƏSİROV TAHİR TANRIVERDİ20.02.1952YEVLAX MEŞƏ MELİORASİYA İDARƏSİ, MEŞƏÇİBİTƏRƏFYAP
RƏHİMOVA GÜLÜŞ CAHANGİR29.05.1965ƏRƏŞ KƏND UŞAQ BAĞÇASI, MÜDİRYAPYAP
SƏMƏDOV ELÇİN NİZAMİ30.06.1970ƏRƏŞ BƏLƏDİYYƏSİ, MÜAVİNBİTƏRƏFÖZÜ
SƏMƏDOV ELDAR ƏLƏMMƏD20.02.1960FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ