Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr48 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

AŞAĞI QARXUN BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 13 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
BƏRXUDAROV CAMAL SAMƏDDİN26.01.1985YUXARI QARXUN KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
BOSTANOV RÖVŞƏN ƏBİLFƏT04.09.1962AŞAĞI QARXUN BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
HACIYEV BƏDƏL MÜTƏLLİM14.01.1962İŞSİZYAPÖZÜ
İSAZADƏ KAMİL HÜMBƏT28.12.1973FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBAXCPÖZÜ
KƏRİMOV ŞAHMAR İMAM25.02.1950FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
QULİYEV ZƏFƏR QOCA01.04.1961RABİTƏ QOVŞAĞINDA ƏMƏLİYYATÇIYAPYAP
QULİYEVA TƏRLAN QOCA14.04.1966AŞAĞI QARXUN KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
MƏMMƏDOV ABDULƏZİZ QEYİS25.01.1952YEVLAX ŞƏHƏR 6 SAYLI ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
MƏMMƏDOV İBRAHİM FƏZİ10.04.1964FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOVA KİFAYƏT YADİGAR20.02.1959İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
RZAYEV BƏHRUZ KƏRİM22.09.1981PİRƏZƏ SUVARMA İDARƏSİNDƏ ÇİLİNGƏRYAPYAP
SƏMƏDOVA NƏHAYƏT KNYAZ25.01.1958AŞAĞI QARXUN KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
YAHYAYEVA REYHAN ƏBÜLFƏT18.09.1969AŞAĞI QARXUN KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP