Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr42 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

SUMQAYIT BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 77 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABBAS FƏXRƏDDİN HƏMİD19.09.1954MİLLİ MƏCLİS APPARATI, MİLLƏT VƏKİLİN KÖMƏKÇİSİMÜSAVATMÜSAVAT
ABBASOV EMİL TOFİQ19.01.1976YAP-IN MƏRKƏZİ APARATINDA BAŞ MƏSLƏHƏTÇİYAPYAP
ABBASOV NAZİM NİZAMİ22.06.1983İŞSİZÜMİDÜMİD
ABDULLAYEV ABDULLA FƏRMAN20.02.1959SAHİBKARYAPÖZÜ
ABDULLAYEV AĞARƏHİM AĞASƏLİM12.08.1956KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİBİTƏRƏFÖZÜ
ABDULLAYEVA LEYLA ARİF11.06.195918 SAYLI ORTA MƏKTƏB, DİREKTORYAPYAP
ADGÖZƏLOV GÜLAĞA QƏRİBƏLİ20.12.1955İŞSİZKXCPÖZÜ
AĞAYEV ƏBÜLFƏZ SOLTAN03.07.1966ETİLEN-POLİETİLEN ZAVODU, KOMMERSİYA ŞÖBƏSİ APARICI MÜHƏNDİSYAPÖZÜ
AĞAYEV MAHİR QULU21.03.1959AZƏRBORU ASC, NƏZARƏT ÖLÇÜ CİHAZLARI SEXİ, RƏİS MÜAVİNİAXCPÖZÜ
BABAYEV ƏBÜLFƏZ İSMAYIL01.07.1947SUMQAYIT ŞƏHƏR BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDRYAPYAP
BAĞIROV İLQAR MƏHƏMMƏD10.04.1974ETİLEN-POLİETİLEN ZAVODU Ə VƏ ƏHŞ-DƏ RƏİS MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ
BAĞIROV RƏYASƏT MƏMMƏDAĞA13.02.1961İŞSİZKXCPÖZÜ
BAĞIROV SƏRVƏR HÜSEYN20.04.1962İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
CAVADOV ŞAHBAZ CAVAD06.03.1970SUMQAYIT BƏLƏDİYYƏSİ, MÜFƏTTİŞYAPÖZÜ
CƏFƏROV NÜRƏDDİN İSLAM16.09.1958"SUMQAYITELEKTRİK ŞƏBƏKƏ" ACS-DƏ APARICI MÜHƏNDİSBİTƏRƏFÖZÜ
CƏFƏROVA NİGAR ƏLİOSMAN16.01.1960SİNTETİK KAUÇUK ZAVODU, TEXNİKİ İSTEHSALAT ŞÖBƏSİ, RƏİS MÜAVYAPYAP
DƏMİROV FƏRİD İSLAM19.12.1977ETİLEN-POLİETİLEN ZAVODU, LAYİHƏLƏR ÜZRƏ RƏİS MUAVİNİYAPÖZÜ
DƏMİROV RAFİK BALAMƏMMƏD04.07.1954RANSAN FİRMASI, SƏDRYAPYAP
ƏFƏNDİYEV VASİF VAQİF16.08.1965"VƏHDƏT" PARTİYASI SUMQAYIT ŞƏHƏR TƏŞKİLATININ SƏDRİVPÖZÜ
ƏHMƏDZADƏ İBRAHİM ZABİT05.07.1975İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV ƏLİASLAN MAİR24.12.1982"KÖNÜLLÜLƏR" İÇTİMAİ BİRLİYİNİN RƏHBƏRİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV XƏQANİ FİLDUZ01.06.1961VENTİLİYASİYA-SANTEXNİK QURAŞDIRMA MNICDADPDADP
ƏLİYEV MƏMMƏD İSA22.03.1958SUMQAYIT TELEKOMUNİKASİYA QOVŞAĞI, ABUNƏ ŞÖBƏSİNİN MÜHƏNDİSİYAPÖZÜ
ƏLİYEVA CAHAN ŞABAN12.06.1961S. RÜSTƏMOV ADINA İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMƏVİPÖZÜ
ƏLİYEVA SEVDA MƏMMƏDŞƏRİF29.05.1964"DİVA SPA" ESTETİK MƏRKƏZİDADPDADP
ƏSƏDBƏYLİ BƏHRUZ SABİR22.12.1952SUMQAYIT Ş. 3 SAYLI PEŞƏ LİTS.MÜƏLLİMMÜSAVATMÜSAVAT
ƏSƏDOV SULTAN MİSİR09.10.1957MKTİİB VƏTƏNDAŞLARA XİDMƏT İDARƏSİNİN RƏİSİYAPYAP
ƏZİZOV BƏYLƏR ABBAS16.02.1960SUMQAYIT ÇÖRƏK, ATSC, SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
FEYZİYEV VİDADİ QABİL01.10.1956İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
FƏTULLAYEV RUSLAN RAMİL11.09.1970İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
HACIYEV HACI ƏLİABBAS30.09.1960SUMQAYIT KOOPERATİV CƏMİYYƏTİ İDARƏ HEY. SƏDRYAPÖZÜ
HACIYEV MƏMMƏD FAİQ20.08.1986İŞSİZYAPYAP
HƏSƏNOVA ŞƏFA SƏLİM20.01.197641 SAYLI DSK, BAŞ MƏSLƏHƏTÇİYAPYAP
HƏTƏMOV VÜSAL NİZAMİ12.01.1979FƏRDİ SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV SABİR ŞAHVƏLƏD08.06.1961ETİLEN-POLİETİLEN ZAVODU Ə/H ŞÖBƏSİ, RƏİS MUAVİNİAKPÖZÜ
İBRAHİMOV ARİF ƏLİYAR10.08.1937İŞSİZ, TƏQAÜDÇÜAKPAKP
İBRAHİMOV HAFİZ ABBASQULU01.05.1949TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ
İBRAHİMOV RAQİF TAPDIQ20.04.1962AZƏRGUR MMC, İŞ İCRAÇISIADİSPADİSP
İBRAHİMOVA ŞƏHLA NATİQ27.10.1987"KASPİ"ŞİRKƏTİ.TRENERBİTƏRƏFÖZÜ
İLYASOV RASİM VALEH01.01.1974İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
İSAYEV ELŞƏN ÇİNGİZ07.07.1984İŞSİZMİLLİ DEMOKRATMİLLİ DEMOKRAT
İSMAYILOV ELDAR VƏKİL25.01.1949SUMQAYIT SUPERFOSFAT ASC, İDARƏ HEYƏTİDƏ SƏDRYAPYAP
İSMAYILZADƏ SALAM XASAY25.07.1956MAARİF ŞÖBƏSİ, METODİSTANA VƏTƏNANA VƏTƏN
KƏRİMOV AKİF ABBAS22.06.1954SUMQAYIT BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDR MÜAVİNİYAPÖZÜ
QASIMOV UCAL İLDIRIM01.06.1972MƏSLƏK QƏZETİ, BAŞ REDAKTORYAPYAP
QULİYEV HÜMBƏT HƏSƏN21.06.1955REGİONAL SAHİBKARLIQ ARAŞDIRMA MƏRKƏZİ, DİREKTORYAPYAP
QURBANOV ÇƏRKƏZ İMAMQULU23.08.1956İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
QURBANOV QUBAD SÖHBƏT20.11.1959SUPER FOSFAT ZAVODU ASC, BAŞ MÜHASİBBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV SƏLİM MÜSÜ01.01.1952İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV ŞAKİR MƏMMƏDƏLİ01.04.1960İŞSİZKXCPÖZÜ
MƏMMƏDOV TƏVƏKGÜL MƏMMƏD27.11.1962SAHİBKARBQPBQP
MƏMMƏDOV ZAUR ƏHMƏD06.06.1983MÜSTƏQİL İNFORMASİYA AGENTLİYİ REDAKTORBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDYAROVA ZEYNƏB HƏMİD03.10.1983SƏRHƏD QOŞUNLARI. İDMAN BAZASINDA BAŞ MƏŞQÇİBİTƏRƏFÖZÜ
MƏSİMOVA NİLUFƏR MAHİR20.09.1987İRƏLİ İCTİMAİ BİRLİYİNİN ÜZVÜYAPÖZÜ
MUSTAFAYEV MƏDƏT VEYSƏL20.05.1962KİÇİK SAHİBKARBQPBQP
NAĞIYEV ƏLÖVSƏT ZAMANXAN24.01.1966İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
NAĞIYEV MƏHƏBBƏT MƏHƏMMƏD28.11.1962AĞAC BƏZƏK BİTKİLƏRİ SOVXOZU, DİREKTORYAPYAP
NƏCİYEV ŞİRVAN SƏNHAM29.12.1952İŞSİZBAXCPBAXCP
NƏSİBOV ASİF VAHİD10.06.1978SUMQAYIT Ş.GİGİYENA EPİDEMİOLOGİYA MƏRKƏZİ,HƏKİMBİTƏRƏFBAXCP
NOVRUZOVA BAYAZ MƏHƏRRƏM21.06.1961SUMQAYIT ŞƏHƏR TƏHSİL ŞÖBƏSİ, METODİSTYAPÖZÜ
NURİYEV İLQAR CƏLLAD03.05.1968XİMEKSPRESS-2000, BAŞ DİREKTORYAPYAP
PİRQULİYEVA MƏTANƏT SƏFƏR18.08.1963SDTK, DİREKTORYAPYAP
RƏHİMOV FƏXRƏDDİN AĞARƏHİM08.02.1951ETİLEN-POLİETİLEN ZAV, 80 SAYLI SEXİN RƏİSİBİTƏRƏFÖZÜ
RÜSTƏMOV MƏMMƏD ELDAR18.08.1984İRƏLİ İCTİMAİ BİRLİYİ,TƏLİMÇİBİTƏRƏFÖZÜ
RZAYEV ELŞAD SALMAN01.09.1963ÜMİD PARTİYASININ SUMQAYIT ŞƏHƏR TƏŞKİLATININ SƏDRİÜMİDÜMİD
RZAYEV KAZIM HEYDƏR23.10.1957İŞSİZYAPYAP
SABİRLİ RAMAL SEYİDBABA28.09.1987MAGİSTRYAPÖZÜ
SALMANOV YUSİF ZAHİD15.02.1951VHP SUMQAYIT ŞƏH.TƏŞKİLATININ SƏDRİVHPVHP
SƏFƏROVA PƏRVANƏ ƏLİ01.12.1956SUMQAYIT ŞƏHƏR UŞAQ XƏSTƏXANASI, BAŞ HƏKİMYAPYAP
SÜLEYMANOV CEYHUN RZA08.05.1980SUMQAYIT ŞƏHƏRİ 1 SAYLI XƏSTƏXANA, HƏKİM NEVROLOQYAPYAP
ŞƏMİYEV VAHİD BAYRAM23.10.1957"NEFTQAZAVTOMAT" EİM, MÜHƏNDİSMÜSAVATMÜSAVAT
ŞİRİNOVA ARZU XASAY26.05.1961"XALQ CƏBHƏSİ" QƏZETİ, REDAKTORBAXCPBAXCP
TAĞIYEV MAİL BAĞI05.12.1948RUHİ-ƏSƏB XƏST.DİSPANSERİ,BAŞ HƏKİMYAPYAP
TAHİROV OQTAY AĞCA16.02.1952İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
TALIBLI NİYAZİ YASİN21.09.1983İŞSİZYAPÖZÜ
TARVERDİYEV MÜŞFİQ SABİR22.09.1968SUMQAYIT ŞƏHƏR BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜBİTƏRƏFÖZÜ
YADİGAROV TOFİQ HEYDƏR12.12.1971SUMQAYIT ŞƏHƏR, KÖVSƏR ŞADLIQ SARAYI, İNZİBATÇIADİSPADİSP