Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ƏLİABAD BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 14 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ALLAHVERDİYEV ƏLİYAR SABİR09.09.1968SÜRÜCÜYAPYAP
BAĞIROV İBADULLA HƏBİB28.07.1959NAXÇIVAN ŞƏHƏR ABADLIQ VƏ TƏMİR TİKİNTİ İDARƏSİ BAŞ MÜHƏNDİSYAPYAP
ƏLİYEV ƏLİ RZA26.10.1964SÜRÜCÜYAPÖZÜ
ƏLİYEV HİDAYƏT TELMAN20.10.1962SÜRÜCÜYAPYAP
ƏLİYEV MƏMMƏD HƏSƏN05.09.1952NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ BAŞ MÜƏLLİMYAPYAP
HƏSƏNOV BAYRAM MURTUZ09.03.1950NAXÇIVAN ŞƏHƏR 16 SAYLI ORTA MƏKTƏB MÜƏLLİMYAPYAP
İSMAYILOVA GÜLŞƏN SEYFULLA03.02.1966NAXÇIVAN ŞƏHƏR 16 SAYLI ORTA MƏKTƏB MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
QUBUŞOV ƏDALƏT XEYBƏR04.10.1961ƏLİABAD BƏLƏDİYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
MEHDİYEV İSGƏNDƏR SULTAN05.04.1956NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ MÜƏLLİMYAPÖZÜ
MƏMİŞOVA MƏLƏK VƏLİ28.08.1984MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBQPBQP
MƏMMƏDOV MƏMMƏDHÜSEYN MƏMMƏD16.10.1956NAXÇIVAN ŞƏHƏR 16 SAYLI ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
NƏBİYEV NİZAMİ MÜRSƏL27.11.1952ƏLİABAD BƏLƏDİYƏSİ SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
NƏSİROV İLHAM VƏLİ08.06.1964"GƏMİQAYA" MMC FƏHLƏBAXCPBAXCP
ZAMANOV FƏXRƏDDİN BAĞIR08.07.1957NAXÇIVAN MR MELORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI İDARƏSİ QAYNAQÇIYAPYAP