Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr38 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ (GƏNCƏ) SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

GƏNCƏ Ş.NİZAMİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 42 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
AĞAYEV VİDADİ NOVRUZ17.10.1952MÜƏL.İNSTİT.GƏNCƏ F. KABİNET MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ
BAĞIROV ƏLƏDDİN MÜSEYİB20.11.1956GƏNCƏ Ş. 53 SAYLI MAĞAZA MÜDİRİAKPÖZÜ
BAYRAMOVA QÖNÇƏ İKRAM15.06.198427 SAYLI ORTA MƏKTƏBDƏ TARİX MÜƏLLİMİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏHMƏDOV FAİQ QƏLƏNDƏR11.05.1961NİZAMİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
ƏHMƏDOVA ARİFƏ ABBASƏLİ15.05.1966GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ, DOSENTBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV AKİF QÜDRƏT06.03.1962"MARAFON" ELMİ-İSTEHSALAT KİÇİK MÜƏSSİSƏSİ, MÜDİRDADPDADP
ƏLİYEV AMİN ALLAHVERDİ20.01.1987GƏNCƏ AVTOMOBİL ZAVODU, DİREKTOR KÖMƏKÇİSİYAPYAP
ƏLİYEV FİKRƏT FƏXRƏDDİN03.09.1962NİZAMİ (GƏNCƏ Ş.) BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDR KÖMƏKÇİSİYAPTƏŞƏBBÜS QRUPU
ƏLİYEV İLHAM ƏNVƏR10.07.1978GƏNCƏ TELEKOMMUNİKASİYA İDARƏSİ GƏNCLƏR BİRLİYİNİN SƏDRİYAPYAP
ƏLİYEV QASIM ŞAHQULU10.01.1939TƏQAÜDÇÜTƏRƏQQİÖZÜ
ƏLİYEV NAZİM ABUZƏR24.08.1949"TURAN" AYR MMC, AMBARDARBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEVA LEYLA TOFİQ02.02.198223 SAYLI MƏKTƏB, MÜƏLLİMƏYAPYAP
ƏLİZADƏ MƏLEYKƏ CƏMŞİD18.09.1962AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ, KAFEDRA MÜDİRİYAPYAP
ƏSGƏROV ELÇİN YOLÇU31.05.1986DİFAİ QƏZETİNDƏ FOTOMÜXBİRBİTƏRƏFÖZÜ
ƏSGƏROV SƏYAVUŞ MƏMMƏD10.05.1937TƏQAÜDÇÜMÜSAVATMÜSAVAT
HACIYEV ƏLİ NƏRİMAN01.09.19621№-Lİ UŞAQ GƏNCLƏR İDMAN MƏKTƏBİ, DİREKTORYAPYAP
HACIYEV SƏNAN ZAHİD13.04.19705№-Lİ MUSİQİ MƏKTƏBİ, DİREKTORYAPYAP
HƏMZƏYEV NAQİF ƏLƏŞRƏF24.05.1983ADAU-DA TARİX MÜƏLLİMİBİTƏRƏFÖZÜ
HƏMZƏYEVA ARZU İBRAHİM22.03.1955GÖYGÖL R. ƏQLİ CƏHƏTDƏN QÜSURLULAR MƏKTƏBİ, DİREKTORYAPYAP
HƏSƏNOV VASİF İLKAN29.01.1985GDU, İKT ŞÖBƏSİ, MÜHƏNDİS-PROQRAMÇIBİTƏRƏFÖZÜ
XƏLİLOVA AKİFƏ ÇİNGİZ02.12.1963AQROMEXANİKA ELMİ TƏDQİQAT İNSTİTUTU, ELMİ İŞÇİYAPYAP
İMAMQULUYEVA MAHİLƏ ŞÜKÜRƏLİ04.08.1949TƏQAÜDÇÜÜMİDÜMİD
QULİYEV BAKİR MEHDİ25.01.19582713 SAYLI AVTOPARKDA ÇİLİNGƏRÜMİDÜMİD
QULİYEV ŞAHİN TAĞI15.08.1951TƏCİLİ TİBBİ YARDIM XƏSTƏXANASI, HƏKİMYAPYAP
MƏMMƏDƏLİYEV NƏRİMAN QARA01.01.1951İŞLƏMİRBİTƏRƏFVHP
MƏMMƏDOV AFƏR ƏDALƏT09.03.1978 YAP GƏNCƏ Ş. TƏŞ. ŞÖBƏ MÜDİRİYAPYAP
MƏMMƏDOV ELMAN TOFİQ15.01.1962NİZAMİ BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜAXCPÖZÜ
MƏMMƏDOV İBRAHİM CƏMİL19.07.1956TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV NATİQ HƏMİD01.04.1956AUDİTOR MƏRKƏZİ-DİREKTORYAPYAP
MƏMMƏDOV NƏSRƏDDİN MƏHYƏDDİN14.11.1951REALLIQ QƏZETİNDƏ XÜSUSİ MÜXBİRBİTƏRƏFÖZÜ
NƏBİYEV ARZU FİRUDDİN19.03.1985MÜVƏQQƏTİ İŞLƏMİRVHPVHP
ORUCOV BƏXTİYAR ƏBÜLFƏZ22.04.1982AZƏRİQAZBANK GƏNCƏ FİLİALI, XƏZİNƏDARYAPYAP
ORUCOV RAMİL MAYIL19.07.1980NİZAMİ BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜBİTƏRƏFÖZÜ
PİRİYEV NAMİQ SÜLEYMAN09.04.1972ONKOLOJİ DİSPANSER, ŞÖBƏ MÜDİRİYAPYAP
RÜSTƏMOV ƏLİ AĞA02.09.1956GƏNCƏ R. ARASI AĞ CİYƏR XƏSTƏLİKLƏRİ DİSPANSERİ BAŞ HƏKİMBİTƏRƏFÖZÜ
RÜSTƏMOV VALEH XUMUŞ12.05.1936NİZAMİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
SƏFƏROVA PƏRVİN SƏFƏRƏLİ29.09.1985N.GƏNCƏVİ ADINA TARİX-DİYARŞÜNASLIQ MÜZEYİ, FOND MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ
SULTANOV FƏHRAD TAHİR01.02.1952EVLƏR ÜÇLÜYÜNÜN SƏDRİYAPYAP
TAĞIYEV RASİM MUSTAFA22.01.1950GƏNCƏ REQİONAL ELM MƏRKƏZİ, DİREKTOR MÜAVİNİYAPYAP
ZEYNALOV MAARİF ƏŞRƏF15.05.1947GƏNCƏ TEXNİKİ KOLLECİN DİREKTOR MÜAVİNİYAPYAP
ZEYNALOV MİKAYIL ZAKİR20.04.1980"GƏLƏCƏYƏ KÖRPÜ" İCTİMAİ BİRLİYİN SƏDRİYAPYAP
ZEYNALOV OQTAY QƏMBƏR17.10.1938TƏQAÜDÇÜMÜSAVATMÜSAVAT