Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr36 SAYLI XƏTAİ DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 119 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABBASOV ARİF HAŞIM08.04.1953XƏTAİ RAYON, XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ- ÜZVYAPYAP
ABBASOV ƏBÜLFƏZ ABBAS25.02.1965NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ, BAŞ MÜTƏXƏSSİSASRPÖZÜ
ABBASOVA KÖNÜL SÜLEYMAN20.08.1977YAP XƏTAİ BÖLMƏSİ, TƏLİMATÇIYAPYAP
ABDULHÜSEYNOVA TƏRANƏ MƏZAHİM QIZI30.01.1963XƏĞAİ RAYON, 64 SAYLI ORĞA MƏKTƏB, MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
ABDULLAYEV MƏHƏMMƏDƏLİ SƏFƏR08.09.1951AHİK, ŞÖBƏ MÜDÜRİYAPÖZÜ
ABDULLAYEV RZA YƏHYA29.08.1960İŞLƏMİRAXCPÖZÜ
ABDULLAYEVA SƏBİNƏ HİDAYƏT09.05.1985İŞLƏMİRAKPÖZÜ
ABDULOVA MƏLAKƏT HÜSEYNAĞA29.07.19554 SAYLI UŞAQ POLİKLİNİKASI, MÜAVİNYAPYAP
ACALOV AYDIN RƏŞİD13.03.1946İŞLƏMİRMÜSAVATMÜSAVAT
AĞAMİRZƏYEVA NƏZAKƏT ZÖHRAB04.10.1978265 SAYLI MƏKTƏB, PSİXOLOQYAPYAP
BALAKİŞİYEV AĞƏLİ MAHMUDƏLİ20.11.1964GƏMİ TƏMİR ZAVODU, FƏHLƏMÜSAVATMÜSAVAT
BAYRAMOV ÇİNGİZ DAVUD31.01.1957SAHİBKABİTƏRƏFÖZÜ
BAYRAMOV XANLAR RAHİD OĞLU16.08.1960BAKI ŞƏH., AUDİTORLAR TƏŞKİLATI, AUDİTOR ASSİSTENTYAPÖZÜ
BEHBUDOVA RAYYƏ ƏBİL08.12.19632 SAYLI UŞAQ POLİK, LOBARANTYAPYAP
CABBAROVA ÜLVİYYƏ TƏHMZ27.11.1985FİRMA-2008 MMC APARICI MÜHASİBDADPDADP
CƏFƏROV ƏLİ QURBAN01.03.1962ADİSP-SI SƏDRİNİN TƏŞKİLAT MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ MÜŞAVİRİADİSPADİSP
CUMAYEV MÜBARİZ ZAMƏDDİN OĞLU06.10.1967İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
DƏRYAHQULİYEV AYAZ ŞAMİL19.12.1957ƏMLAK KOMİTƏSİ, SÜRÜCÜDADPDADP
ƏHMƏDOV ORXAN ƏLİ29.09.1985İŞLƏMİRYAPYAP
ƏHMƏDOV VAHİD RAMAZAN01.07.1954"MYM" MMC-DƏ DİREKTOR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏHMƏDOV VALEH ORUC OĞLU01.04.1948XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ, VERGİ MÜFƏTİŞLİYİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV BAYRAM VƏLİ03.04.1952SMPDK, BAŞ MƏSLƏHƏTÇİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV ƏLİMƏRDAN HƏSƏN12.05.1954XƏTAİ RAYON BƏLƏDİYYƏSİ, EKOLOQİYA KOMİSSİYASININ ÜZVÜYAPÖZÜ
ƏLİYEV ƏLİYAR MƏCİD27.09.1954XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ, ÜZVBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV KAMRAN RƏHİM OĞLU25.08.1966İŞLƏMİRMMPMMP
ƏLİYEV RİZVAN BƏYLƏR03.04.1955İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV RZA-QULU AĞA-KAMAL04.08.1959TƏQAÜDÇÜDADPDADP
ƏLİYEV ZAHİD BAYRAM OĞLU04.06.1970AZ. AFQANİSTAN VETERANLAR İÇTİMAİ BİRLİYİ, İCRAÇI DİREKTORYAPÖZÜ
ƏLİZADƏ NƏZAKƏT HƏMDİ QIZI01.04.1960"NİCATKO" MMC, İCRAÇI DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ
ƏSƏDOV BAHADUR VƏLİ09.07.1966İŞLƏMİRÜMİDÜMİD
ƏSGƏROV RASİM VƏLİ28.08.1956İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
FƏRƏCOV ƏDALƏT NURULLA15.04.1936XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDRYAPÖZÜ
FƏTƏLİYEV MALİK NİFTƏFLİ12.06.1948İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
HACIYEVA NƏRMİNƏ ASLAN30.11.1971XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ, ÜZVYAPYAP
HAQVERDİYEV ASİF TELMAN OĞLU28.04.1979İŞLƏMİRAYPÖZÜ
HƏMİDOV BƏHRUZ ARUZ03.01.1984İŞLƏMİRADPÖZÜ
HƏSƏNOV AYDIN POSAN15.03.1958XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ, ÜZVYAPÖZÜ
HƏSƏNOV MƏHƏRRƏM İSRAİL16.07.1962XƏTAİ RAYON, XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ- ÜZVAMİPÖZÜ
HƏSƏNOVA TAMİLLA ƏLİ BALA06.04.1949İŞLƏMİRALDPALDP
HƏSƏNOVA TAMİLLA NEMƏT02.11.1949TƏQAÜDÇÜÜMİDÜMİD
HƏTƏMOV TOFİQ KAMİL01.09.1960KÖRPÜ BİNA TİKİNTİ, RƏİS MÜAVİNİYAPÖZÜ
HİDAYƏTZADƏ CAVAD YAQUB01.03.1950"AZƏRİSTİLİK TƏCHİZATI"ASC, 6 SAYLI İSİS ƏMƏLİYYATÇIKXCPÖZÜ
HÜMBƏTOV ŞAMXAL HÜSEYNQULU27.11.1947AZƏR ENERJİ TİKİNTİ ASC, ŞÖBƏ MÜDİRİYAPYAP
HÜSEYNOV NƏZİM LƏTİF21.02.1951XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ, ÜZVYAPYAP
HÜSEYNOV VÜQAR ƏLHƏSƏN26.03.1973İŞLƏMİRDADPDADP
HÜSEYNOV VÜQAR TAPDIQ27.04.1977XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ, MALİYYƏ VERGİ ŞÖBƏSİNDƏ İQTİSADÇIBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV ZAKİR HÜSEYN OĞLU05.07.1956AZ.D.P. SƏDR MÜAVİNİNADPÖZÜ
HÜSEYNOVA GÜLBƏNİZ MƏHƏMMƏDƏLİ09.05.1956İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOVA SƏKİNƏ CÜMŞÜD14.06.198363 SAYLI ORTA MƏKTƏB, LABORANTYAPYAP
XASMƏMMƏDOVA ÇİCƏK CAMAL18.03.1966SAHİBKARDADPDADP
XƏLİLOV ARİF YUSİF OĞLU24.01.1955İŞLƏMİRÜMİDÜMİD
İBRAHİMOV ƏHLİMAN POLAD13.05.1959TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ
İBRAHİMOV VÜQAR ƏFLATUN OĞLU23.07.1972İŞLƏMİRÜMİDÜMİD
İBRAHİMOVA CƏMİLƏ HACI28.08.1962XƏTAİ RAYONU SOSİAL MÜDAFİƏ MƏRKƏZİNİN ŞÖBƏ MÜDÜRİYAPYAP
İBRAHİMOVA KƏMALƏ SƏTTAR05.08.1963İŞLƏMİRAKPAKP
İMAMƏLİYEV DÜNYAMALI MİRƏLİ03.01.1961UNİMED FARM MMC,DİREKTORBAXCPBAXCP
İMANOV İLQAR RAFİK20.04.1969XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİBİTƏRƏFÖZÜ
İSKƏNDƏROV NURƏDDİN ƏLİ07.04.1952111 SAYLI MƏNZİL TƏSSƏRÜFAT KOPERATİVİNIN SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ
İSMAYILOV ARİF CALAL26.11.1957VƏTƏNDAŞ HƏMRƏYLİYİ PARTİYASININ SİYASİ ŞURASININ ÜZVÜVHPVHP
İSMAYILOV RÖVŞƏN SƏRHAD OĞLU09.10.1965İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
QAFAROV ORXAN NADİR OĞLU03.10.1985BAKI FM RADİOSU, İCRAÇI DİREKTORVİPÖZÜ
QASIMOV BƏKİR BAYANDUR23.08.1953İŞLƏMİRMÜSAVATMÜSAVAT
QASIMOV HABİL CANKİŞİ25.03.1963İŞLƏMİRÜMİDÜMİD
QULAMOVA ZƏRİFƏ YUSİF10.07.1949İŞLƏMİRMÜSAVATMÜSAVAT
QULİYEV EYVAZ ORUC26.07.1955İŞLƏMİRYAPYAP
QULİYEV ORUC İSLAM25.02.1963XƏTAİ MƏRKƏZLƏŞMİŞ KİTABXANA,DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ
QULİYEV ZAHİD XANDƏMİR10.03.1958İŞLƏMİRÜMİDÜMİD
QURBANOV İBAD CABBAR OĞLU16.08.1946BAKI ŞƏHƏRİ, 2 SAYLI GİYABİ ORTA MƏKTƏBƏPÖZÜ
QURBANOV SEYRAQIF MUSTAFA28.02.1956İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
QURBANOV TALEH MAŞAN04.06.1975"UMUDCAN" LTD FİRMASI, AZƏRBAYCAN FİLİALI. DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ
MAHMUDOV ƏLİSAHİB BALAŞ13.12.1953XƏTAİ RAYON, 14 SAYLI POLİKLİNİKA, BAŞ HƏKİMYAPYAP
MƏHƏRRƏMOV VÜQAR ZAHİD27.07.1971TİCARƏTÇİÜMİDÜMİD
MƏHSİMOVA GÜLNİSƏ ƏLİSULTAN12.12.1951XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ, ÜZVAKPÖZÜ
MƏMMƏDLİ ELLADA SABİR28.02.1958İŞLƏMİRMÜSAVATMÜSAVAT
MƏMMƏDOV ÇİNGİZ MƏSİM OĞLU14.10.1963MÜHƏNDİS, YOLTƏMİRİ TİKİNTİ MMCYAPÖZÜ
MƏMMƏDOV ƏHƏD FƏRHAD28.05.1982"FUTBOL" QƏZETİ, KÖŞƏ YAZARIMÜSAVATMÜSAVAT
MƏMMƏDOV ƏLİ TAPDIQ11.09.1957İŞLƏMİRMMPMMP
MƏMMƏDOV XANLAR ZENİ03.08.1953XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ, KOMİSSİYA SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV QƏŞƏM QURBAN01.07.1957BAKI SƏNAYEV PEDAQOJİ TEXNİKOMU, TARİX VƏ İCTİMAİ MÜƏLLİMBQPBQP
MƏMMƏDOV MAHİR SÖHBƏT23.04.1972NƏRİMANOV BƏLƏDİYYƏSİ, MÜFƏTTİŞYAPÖZÜ
MƏMMƏDOV RÖVŞƏN SƏMƏRQƏND01.01.1958XƏTAİ RAYON, XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ- ÜZVYAPYAP
MƏMMƏDOV SABİT QÜDRƏT31.08.1963İŞLƏMİRYAPÖZÜ
MƏMMƏDOV SÜLEYMAN CƏLAL OĞLU05.04.1961"HÜRİYYƏ" QƏZƏTİNİN REDAKTORUADPÖZÜ
MƏMMƏDOV TEYMUR ZİYATXAN27.08.1963MTKB, RƏİS MÜAVİNİYAPYAP
MƏMMƏDOV VÜQAR ƏHMƏDAĞA14.05.1979İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOVA SEVİL MƏHƏMMƏD QIZI10.11.1954GİGİYEVA EPİDEMOLOGİYA MƏRKƏZİMÜSAVATMÜSAVAT
MİRZƏYEV ELBRUS NƏBİ04.01.1961İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
MUSAYEV SAHƏDDİN MUSA10.03.1958XƏTAİ RAYON BƏLƏDİYYƏSİ, HÜQUQ KOMİTƏSİNİ SƏDRİYAPÖZÜ
MUSTAFAZADƏ YAQUB HİDAYƏT25.04.1956"AZƏRENERJİ" ASC AZENKO, HÜQUQ MƏSLƏHƏTÇİSİBİTƏRƏFÖZÜ
NAĞIYEVA DİLŞAD SƏFƏRBƏY QIZI10.11.1962XƏTAİ RAYON 245 SAYLI ORTA MƏKTƏBMÜSAVATMÜSAVAT
NƏCƏFOV MAQSUD AĞAQULU25.10.1948AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ, DEKANYAPYAP
NƏSİROVA GÜNEL FİKRƏT19.04.1985ANS ŞİRKƏTİ, PRODÜSSERBİTƏRƏFÖZÜ
ORUCOV ANAR ƏKRƏM OĞLU21.06.1986İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
PİRİYEVA RƏHİMƏ AKİF22.12.19781 SAYLI KLİNİKİ TİBBİ MƏRKƏZBİTƏRƏFÖZÜ
RƏCƏBOV ŞƏMSƏDDİN RƏCƏB01.07.1952İŞLƏMİRYAPÖZÜ
RƏHİMOV TAHİR ŞAHİN07.01.1969İŞLƏMİRÜMİDÜMİD
RƏHİMOV YUSİF ƏLİMƏDƏT07.01.1960XƏTAİ RAYON PROFİLAKTİK DİZİNFEKSİYA ŞÖBƏSİ, BAŞ HƏKİMYAPYAP
RÜSTƏMOV ELVİN AYAZ26.06.1986İŞLƏMİRBQPBQP
RÜSTƏMOV NAZİM SƏDİ OĞLU20.09.1957AZƏR. DÖVLƏT NEFT AKADEMİYASI, DOSENTYAPÖZÜ
RZAYEV ANAR NƏSİR03.10.1986FƏRDİ SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ
RZAYEV KƏNAN ƏFQAN OĞLU13.09.1987İŞLƏMİRYAPYAP
SADIQOV İSGƏNDƏR MƏMMƏD OĞLU01.01.1936ÖZƏL ŞANS KİÇİK MƏTBƏƏSİYAPÖZÜ
SALAYEV ZÜLFÜQAR MƏDƏT12.02.1963İŞLƏMİRMÜSAVATMÜSAVAT
SAYADOV NATİQ CUMALI OĞLU15.08.1972XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ ƏRVAZİ İDARƏETMƏVƏ TORPAQ ŞÖBƏSİ, MÜHƏYAPÖZÜ
SƏFƏRƏLİYEV CAVANŞİR XALİD15.08.195827 SAYLI MƏKTƏB, MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
ŞAHVERDİYEV YAŞAR CANƏDDİN19.01.1958TƏQAÜDÇÜDADPDADP
ŞEYDAYEV BƏHRAM ŞEYDA17.03.1954MÜHARİBƏ, ƏMƏK SİLAHLI QHMVT, MƏSUL KATİBBİTƏRƏFÖZÜ
ŞƏRİFOV RÖVŞƏN İSKƏNDƏR10.03.1957İŞLƏMİRBAXCPBAXCP
ŞIXƏLİYEV SAMİR QÜDRƏT15.10.1985İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
ŞİRMƏMMƏDOV FİZULİ RƏHİM05.06.1960MKTB SAHƏ RƏİSİYAPYAP
TAHİROV MƏZAHİR CUMA19.03.1969XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ, VERGİ AGENTİBİTƏRƏFÖZÜ
TANRIVERDİYEV ƏDALƏT TƏVƏKKÜL30.03.1957İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
TƏHMƏZOV TƏHMƏZ TALIB01.05.1945MMPMMPMMP
VƏLİYEVA ZÖHRƏ FƏRMAN25.07.1957SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ
YƏHYAZADƏ SAMİR SƏYYAD14.09.1980İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
ZEYNAL NƏRİMAN FƏRMAN25.07.1954XİDMƏTİ SERVİS, MÜHƏNDİSBİTƏRƏFÖZÜ
ZEYNALOV EMİN RAUF OĞLU26.03.1981İŞLƏMİRALDPALDP
ZEYNALOVA FƏRİDƏ HÜSEYN08.02.1968XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİ, VERGİ MÜFƏTTİŞİYAPÖZÜ
ZEYNİYEV SƏNAN NOVRUZ14.07.1978NƏRİMANOV BƏLƏDİYYƏSİ , MÜFƏTTİŞBİTƏRƏFÖZÜ