Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ƏHMƏDLİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 24 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
AĞAYEV RAFİQ ƏLİBƏNDƏ26.02.1958ƏHMƏDLİ BƏLƏDİYYƏSİ. ŞÖBƏ MÜDİRİYAPYAP
BALAYEV AYDIN VAQİF06.03.1969İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
CÜMŞÜDOVA SÜDABƏ SƏFƏR09.08.196264 SAYLI MƏKTƏB, MÜƏLLİMYAPYAP
ƏHMƏDLİ TELMAN RAFİQ16.01.1970"RUSLAN" İDMAN SAĞLAMLIQ MƏRKƏZİ, MƏŞQÇİDADPÖZÜ
ƏLİHÜSEYNOV KAMİL RƏŞİD01.06.1957"AZƏRNEFTYAĞ"NEZ, ENERGETİKYAPÖZÜ
ƏLİYEVA AYGÜN ƏLİBALA01.02.1966İŞLƏMİRYAPYAP
ƏSGƏROVA SEVİNC ADİL20.01.197364 SAYLI MƏKTƏB, MÜƏLLİMYAPYAP
XƏLİLOV BAYRAM HƏSƏN10.11.1956BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ, BAŞ MÜƏLLİMYAPYAP
İBRAHİMOV ŞAHİN İBRAHİM10.03.1964"EMİLYAN PUQAÇOV" MMC FİRMASI, KOMPRESOR MAŞİNİSTİBİTƏRƏFÖZÜ
İBRAHİMOV VÜSAL YASƏR26.07.1985İŞLƏMİRDADPDADP
İSRAFİLBƏYLİ SVETLANA NURMƏMMƏD03.11.1968"BAKI SƏRNİŞİN NƏQLİYYAT"MMC, APARICI MÜTƏXƏSSİSYAPYAP
QƏDİROV ELVİN ƏVƏZ01.04.1981"BETTA" MMC, MÜHAFİZƏÇİYAPYAP
QƏHRƏMANOV RAUF CAMAL01.02.1957DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ, RABİTƏ İDARƏSİ, MÜHƏNDİSYAPÖZÜ
QULİYEV PƏRVİZ CƏFƏR11.10.1968ƏHMƏDLİ BƏLƏDİYYƏSİ. ÜZVYAPYAP
QURBANOVA QƏNİRƏ ƏHMƏDALI01.08.195964 SAYLI MƏKTƏB. DİREKTOR MÜAVİNİYAPYAP
MƏMMƏDOV RUFAN RİZVAN01.05.1966"BAKI ELEKTRİK ŞƏBƏKƏSİ"ASC, ŞƏBƏKƏ ÜZRƏ ELEKTRO-MANTYORBİTƏRƏFÖZÜ
MİKAYILOV ŞAHKƏRİM HACIBABA26.08.1948ƏHMƏDLİ BƏLƏDİYYƏSİ, ÜZVYAPÖZÜ
MUXTAROV SEYMUR ADİL20.05.1977İŞLƏMİRDADPDADP
PAŞAYEVA RƏQSANƏ İQBAL28.12.1973DÖVLƏT EKSPERTİZA İDARƏSİ, BAŞ MƏSLƏHƏTÇİYAPYAP
RƏFİZADƏ MƏHMƏDƏLİ MÜSLÜM30.11.1945TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ
RƏHİMOV FEYZULLA TAĞI25.01.1933TƏQAÜDÇÜMÜSAVATMÜSAVAT
SƏMƏDOVA İRADƏ CƏBİ05.03.195663 SAYLI ORTA MƏKTƏB, MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
SƏTTAROVA CEYRAN DÖVLƏT03.10.196817 SAYLI MƏKTƏB. DİREKTOR MÜAVİNİYAPYAP
SÜLEYMANOV ELZAR RƏZZAQ09.12.1978İŞLƏMİRÜMİDÜMİD