Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ƏMİRCAN BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 30 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ALLAHVERDİYEVA XATİRƏ ELDAR26.09.1961İŞLƏMİRMÜSAVATMÜSAVAT
BABAYEV TƏRLAN TOFİQ13.05.1982AZBENTONİT ZAVODU SATIŞ MENECERİBİTƏRƏFÖZÜ
BABAYEV TOQRUL TOFİQ16.02.1978KOMENDANTYAPYAP
BÜNYADOVA FƏRİDƏ KƏRİM16.03.1951BÜLBÜL ADINA ORTA İXTİSAS MUSİQİ MƏKTƏBİNDƏ TARİX MÜƏLLİMİYAPÖZÜ
CƏFƏROV RƏFAİL CƏFƏR01.01.1969BİRLƏŞMİŞ DƏMİRYOL QOVŞAQ POLİKNİNKASINDA HƏKİM STOMOTOLUQBİTƏRƏFÖZÜ
EYVAZOV ZAUR HACIBALA20.01.1978İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
ƏHMƏDCANOV MAKSUD MUXAMEDCANOVİÇ02.07.1949"DEBON"FİRMASI MÜDİRBİTƏRƏFÖZÜ
ƏHMƏDOV YADİGAR İDRİS05.09.1969İŞLƏMİRYAPYAP
ƏLİYEV EHTİBAR GƏRAY01.01.1970İŞLƏMİRYAPÖZÜ
ƏLİYEV TOFİQ İSMAYIL14.05.1947ƏMİRCAN BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPÖZÜ
ƏZİMOV LƏTİF ABDİL01.01.1936179 SAYLI ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
XƏLİLOV RAHİB NAMİQ25.07.1982İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
İBRAHİMOV KAMRAN ZİYƏDDİN03.01.1975KİÇİK BİZNESBİTƏRƏFÖZÜ
İMANOVA İRİNA İMANOVNA01.09.19608 SAYLI BUX-DA HƏKİMYAPYAP
QƏNBƏROVA KƏMALƏ CƏLAL06.11.1962LABORATORİYA MÜDİRİYAPYAP
MEHRƏLİYEV BİLAL DÜŞMƏN20.03.1961NEFT ŞİRKƏTİNDƏ 5-Cİ DƏRƏCƏLİ ÇİLİNGƏRDADPÖZÜ
MƏMMƏDOV ŞAHBƏDDİN ƏLİ05.01.196118 MİS MÜHƏNDİSYAPYAP
MƏMMƏDOVA SƏFİYYƏ QULAM30.12.19468 SAYLI BUX-DA BAŞ HƏKİMYAPYAP
MÖVSÜMOV HİKMƏT HÜSEYNAĞA09.06.1963"AŞ. N.Q.Ç." ASC - ŞÖBƏ RƏİSİYAPYAP
MUXTAROV ORXAN MÜBARİZ13.04.1980M.M. KÖMEKÇİYAPYAP
MUSTAFAYEV AYXAN FƏXRƏDDİN03.09.1982İŞLƏMİRYAPYAP
MUSTAFAYEV SEYFƏDDİN KƏRİM05.04.1964İŞLƏMİRYAPYAP
RZAYEV MAHİR AKİF22.01.1980ƏMİRCAN BƏLƏDİYYƏSİNDƏ ŞÖBƏ MÜDİRİYAPYAP
SADIQOV RAUF AĞASƏLİM26.04.1964SAHİBKARYAPÖZÜ
ŞƏKƏROV ASİF NADİR10.12.1974 2 SAYLI BAKI PEŞƏ LİTSEYİ- İSTEHSALAT TƏLİM USTASIVHPVHP
ŞƏRİFOV ELDAR İBRAHİM03.02.1953AZƏRBAYCAN DƏMİRYOL SURAXANI STANSİYASININ RƏİSİYAPYAP
TAHİROV ANAR NİŞAT18.12.1979TEXNİKİ MƏKTƏBDƏ TƏLİMATÇIYAPYAP
VƏLİYEV ELNUR ƏLİ15.07.1981İŞLƏMİRBAXCPÖZÜ
YUSİFOV MİRHAŞİM MİRATA10.05.1961ƏMİRCAN BƏLƏDİYYƏSİNDƏ MÜHƏNDİSYAPYAP
ZEYNALOVA NELLİ MİRZƏ27.06.19567 SAYLI İNTERNAT MƏKTƏBİ MÜƏLLİMYAPÖZÜ