Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

QARAÇUXUR BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 44 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ALLAHVERDİYEVA MƏTANƏT RƏŞİD10.02.196563 SAYLI MKİS. BAŞ MÜHASİBYAPYAP
BAĞIROV RAMAZAN RUHULLA20.03.1979"YENİ AZƏRBAYCAN NAMİNƏ" QƏZETİ. BAŞ REDAKTORYAPÖZÜ
BAĞIROVA AYGÜN RZA18.09.1971104 SAYLI MƏKTƏB. MÜƏLLİMYAPYAP
BALAYEV QƏDİR ƏLİ14.10.1969İŞLƏMİRBQPBQP
BAYRAMOV AKİF VƏLİ19.05.1948ÇERNOBIL ƏLİLLƏR İTTİFAQI. SƏDRYAPÖZÜ
BƏDƏLOV FƏRMAN YUNUS05.08.1963İŞLƏMİRÜMİDÜMİD
CƏFƏROV ARİF ƏLİ28.03.1957QARAÇUXUR QƏS. TİKİNTİ QURAŞDIRMA ASC. SƏDRYAPYAP
CƏFƏROVA SAMİRƏ RƏHİM25.02.198310 SAYLI TİBBİ SANİTAR HİSSƏ. TİBB BACISIYAPYAP
ƏLİYEV MUSEYYİB KAMAL29.07.1976TOMPONAJ VƏ LNA. MÜHƏNDİSYAPYAP
ƏLİYEV VAQİF MƏHƏRRƏM01.04.1961İŞLƏMİRÜMİDÜMİD
ƏSKƏROV VAQİF QURBAN01.12.1942"GİLAN" TİCARƏT SƏNAYE FİRMASI.DİREKTORYAPYAP
HACIYEV ZAUR HƏSƏNBƏYOVİÇ24.10.1978İŞLƏMİRALDPALDP
HƏMZƏYEVA XALİDƏ HƏMZƏ08.03.196810 SAYLI SANİTAR HİSSƏ. HƏKİMYAPYAP
HƏSƏNOV AQİL BALAKİŞİ14.03.1974İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
HƏSƏNOV ZAHİD ZAKİR05.08.1979"BAKI FINDIQ EMALI" MMC. BAŞ MÜHASİBİN MÜAVİNİPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
HƏŞİMOVA LEYLA NURƏDDİN04.05.1983"KADR" JURNALI. REDAKTORADİSPADİSP
HÜSEYN ŞAHİN HÜSEYN22.08.1971GEM. HƏKİMBQPBQP
HÜSEYNOV CEYHUN ƏLƏSGƏR09.07.1980BAŞ MƏSLƏHƏTÇİYAPYAP
HÜSEYNOV EMİN RAFİK04.12.1979REPORTYORLARIN AZAD. VƏ TƏH. İNST. İCTİMAİ BİRLİYİNİN SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV HİKMƏT İSFƏNDİYAR21.03.1985İRƏLİ İCTİMAİ BİRLİYİ. TƏLİMÇİPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
XALIQOV VAQİF SƏRXOŞ11.08.1967İŞLƏMİRAXCPÖZÜ
XƏLİLOVA LYUDMİLA QOCAYEVNA02.09.1969QARAÇUXUR BƏLƏDİYYƏSİ. HÜQUQŞÜNASPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
İSGƏNDƏROV TAHİR MÜRSƏL18.11.1954TƏQAÜDÇÜPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
İSMAYILOV ŞAHİN ƏMİR07.02.1986BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ. MAGİSTR TƏLƏBƏYAPYAP
İSMAYILOV YUSİF CƏLAL05.07.1973SURAXANI RAYON MKTBPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
İSMAYILOVA ŞƏRQİYYƏ ƏLİ22.05.195631 SAYLI ŞƏHƏR POLİKLİNİKASI.HƏKİMYAPYAP
QURBANOV İBRAHİM MUSA02.12.1949QARAÇUXUR BƏLƏDİYYƏSİ. SƏDRYAPYAP
MƏHƏRRƏMOV ANAR SABİR02.03.1980"KM-TRANS". MENECERPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
MƏMMƏDLİ TOFİQ MİRZƏXAN11.02.1955İŞLƏMİRMÜSAVATMÜSAVAT
MƏMMƏDLİ UTARİDƏ İSMAYIL11.02.1960SURAXANI RAYON MKTBYAPYAP
MƏMMƏDOV AFƏR QULU12.10.1952TƏHSİL NAZİRLİYİ MADDİ TEXNİKİ TƏCHİZAT İDARƏSİ. MÜAVİNPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
MƏMMƏDOV TAHİR İLYAS19.03.1969QARAÇUXUR BƏLƏDİYYƏSİ KOMİSSİYA ÜZVÜYAPYAP
MİRƏLƏMOV RAHİB ELDAR25.09.1982İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
MİRZƏLİYEV ELDAR AYDIN18.01.1985İRƏLİ İCTİMAİ BİRLİYİ. TƏLİMÇİPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
MİRZƏYOV ƏVƏZ RƏSUL12.06.1943QARAÇUXUR BƏLƏDİYYƏSİ SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
MURADZADƏ TARYEL SEVİNDİK01.01.1954"ABŞERONNEFT" NQÇİ. BAŞ MEXANİKİN MÜAVİNİANA VƏTƏNANA VƏTƏN
MUSTAFAYEV ZAMİN ƏSƏDULLA27.02.1980İŞLƏMİRÜMİDÜMİD
NƏCƏFOV İXDİYAR AĞAQULU18.04.1968QARAÇUXUR BƏLƏDİYYƏSİ. YERLİ BÜDCƏ MƏS. DAİMİ KOM. SƏDRİBAXCPBAXCP
NOVRUZOV BƏHRUZ ABBASQULU01.08.1966İŞLƏMİRPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
ORUCOV VÜQAR BƏXTİYAR26.02.1981İŞLƏMİRÜMİDÜMİD
RZAYEV RƏŞAD RAFİQ10.11.1978QARAÇUXUR BƏLƏDİYYƏSİ. İCRAÇI KATİBYAPÖZÜ
ŞAHMURADOV ARİF İMAMQULU25.11.1962QARAÇUXUR BƏLƏDİYYƏSİ. MEMARYAPYAP
TƏMRAZOV KAMRAN ASTAN24.11.1975İŞLƏMİRÜMİDÜMİD
YUSİFZADƏ ŞƏHLA NATİQ08.05.1977AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ. MÜƏLLİMYAPYAP