Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

HÖVSAN BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 35 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABDULHƏLİMOV VALƏH ABDULKƏRİM27.12.1980İŞSİZAKPÖZÜ
ASLANOV ARİF ÇİNGİZ07.02.1973HƏRBİ - TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ
AŞUROV YUSİF MÖNSÜM14.01.1960MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASINDA MÜƏLLİMYAPYAP
BABAYEV ARİF SEYFƏLİ06.06.1973D.Y.P-DA İSTEHSALAT TƏLİM USTASIYAPYAP
DƏMİROV RÖVŞƏN ƏLİHÜSEYN12.04.1964İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
EYVAZOV YAŞAR ƏHMƏDXAN10.09.1981İŞSİZBAXCPBAXCP
ƏHMƏDOV İBADULLA İMRAN28.02.1961SURAXANI MKTB - DƏ KOMMUNAL TƏSƏRRÜFAT ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİBQPÖZÜ
ƏLİVERDİYEV ABUMÜSLÜM ABUTALIB01.07.195676 SAYLI FOTOATELYE FOTOQRAFMÜSAVATMÜSAVAT
ƏLİYEV ANAR MİRZƏXAN05.01.1986İŞSİZYAPYAP
ƏLİYEV ƏLƏKBƏR FƏRMAN16.08.1974İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
ƏLİYEV SƏBUHİ İBRAHİM16.05.1982İŞSİZAXCPÖZÜ
ƏLİYEV SƏNAN İSLAM17.05.19639 SAYLI STOMOTOLOJİ POLİKLİNİKADA BAŞ HƏKİMYAPYAP
ƏLİYEVA GÜLŞƏN FİRUDİN23.11.1955281 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN DİREKTORUYAPYAP
GÜLMALIYEV VAHİD İBRAHİM12.08.195924 SAYLI ŞƏHƏR POLİKLİNİKASINDA HƏKİMYAPÖZÜ
HƏŞİMOV HEYDƏR SÜLEYMAN09.01.197184 SAYLI MƏNZİL İSTİSMAR SAHƏSİNİN RƏİSİYAPYAP
HÜSEYNOV İXTİYAR MUSA20.03.1973İŞSİZAXCPÖZÜ
XƏLİLOV ELBURUS MƏMMƏD10.12.1961HÖVSAN BƏLƏDİYYƏSİNDƏ SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
İBRAHİMOV İBRAHİM AQİL01.11.1973SAHİBKARYAPYAP
İSMAYILOV YADİGAR CABİR19.06.1970İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
QADIYEV ƏLİFAĞA ƏLÖVSƏT16.05.1974İŞSİZÜMİDÜMİD
QARAYEVA DARÇIN MƏMMƏD16.07.1961280 SAYLI ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
QƏHRƏMANOVA VƏFA ŞABƏDDİN12.08.1985İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
QULİYEV ƏLİHEYDƏR MUQBİL14.11.1952109 SAYLI ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
QULİYEV NOVRUZ ADİL20.03.1973İŞSİZYAPÖZÜ
QURBANOV SƏDİ MƏHƏRLƏM02.06.195123 SAYLI ŞƏHƏR POLİKLİNİKASINDA BAŞ HƏKİMYAPYAP
MƏMMƏDLİ RAMİZ İBRAHİM12.06.1981"İRƏLİ" İCTİMAİ BİRLİYİ-İDARƏ HEYYƏTİNİN ÜZVÜBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV NAMİQ QARA24.05.1976İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
MƏMMƏDOV ÜLVİ RAFAEL16.01.1985İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
NAMAZOV FƏXRƏDDİN HÜMBƏT01.03.1959AAH MƏKTƏBİN - DƏ MÜƏLLİMYAPYAP
PAŞAYEV VAQİF BAYRAM20.06.1956"DALĞA" EİM-DƏ BAŞ MÜHƏNDİSYAPYAP
ŞIXIYEV QƏRİB İSMİXAN09.07.1964"MOTOSKİLET" İDMAN FEDERASİYASINDA TƏLİMATÇIBQPBQP
TALIBOVA NƏRGİZ ƏSƏD12.09.1954HÖVSAN BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
VƏLİYEV ASİM NAZİMOVİÇ13.07.1982NƏRİMANOV BƏLƏDİYYƏSİNDƏ XƏZİNƏDARYAPÖZÜ
YOLÇİYEVA RAMİLƏ FƏRMAN15.03.1980SURAXANI RAYONU MKTB - DƏ KADRLAR ÜZRƏ MÜVƏKKİLBQPÖZÜ
YUSİFOVA XATİRƏ ƏYYUB28.10.1988BAKI METROPOLİTENİ "NƏSİMİ" STANSİYASININ STANSİYA NÖVBƏTÇİBİTƏRƏFÖZÜ