Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr3 SAYLI BABƏK - KƏNGƏRLİ - NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇALXANQALA BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 14 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
AĞALAROV NƏRİMAN QƏHRƏMAN18.08.1963FƏRDİ ƏMƏKBQPBQP
AVASOV MƏCİD AVAS02.10.1962FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
CƏFƏROV ZƏFƏR RAUS20.02.1985FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÜMİDÜMİD
ƏHMƏDOV CAVAD MUSA05.07.1953FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP
ƏHMƏDOV GÜLMƏMMƏD BAYRAMƏLİ04.06.1955FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP
FƏTULLAYEV ƏSGƏR İSA01.04.1973FƏRDİ ƏMƏKYAPÖZÜ
HƏŞİMOV XANLAR VƏLİ12.02.1968FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP
İBRAHİMOV HÜMBƏT HÜSEYN01.03.1964FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP
QASIMOV ŞAKİR İSGƏNDƏR01.07.1956ÇALXANQALA KƏND MƏDƏNİYYƏT EVİ-METODİSYAPYAP
QƏHRƏMANOV AZƏR YAQUB09.01.1961FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP
QƏHRƏMANOV MEHDİ YUNİS01.11.1968FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP
MƏMMƏDOV RÜSTƏM MURAD11.05.1971FƏRDİ ƏMƏKYAPÖZÜ
NƏBİYEV ZAHİD BƏBİR24.09.1962ÇALXANQALA SUDAN İSTİFADƏ EDƏNLƏR BİRLİYİ - NƏZARƏTÇİYAPYAP
ŞƏFİQULİYEV XUDAVERDİ İMRAN28.10.1961FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ