Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr29 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

BİBİHEYBƏT BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 17 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
BABAYEV NATİQ FAZİL18.12.1981BİBİHEYBƏT NQÇİ, MÜHƏNDİSYAPYAP
BABAYEVA MƏTANƏT TOFİQ14.03.1979BALAXANINEFT NQÇİ, LABORATORİYA RƏİSİPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
ƏHMƏDOV KAMRAN ASAR29.03.1970BİBİHEYBƏT NQÇİ İAS-NIN 3 № SAHƏ ÇİLİNGƏRİYAPYAP
HƏSƏNOVA SƏDAQƏT ADBALA20.09.195650 SAYLI ORTA MƏKTƏB, DİREKTORYAPYAP
HÜSEYNOVA XALİDƏ ƏLİABBAS10.10.1964BİBİHEYBƏT QƏSƏBƏ NÜMAYƏNDƏLİYİ, KARGÜZARYAPYAP
QASIMOV MAHİR BÜRCƏLİ14.07.1969BİBİHEYBƏT BƏLƏDİYYƏSİ, KOMİSSİYA SƏDRİYAPYAP
MƏMMƏDOV CABİR MƏMMƏD07.06.1962SƏBAİL BƏLƏDİYYƏSİ, MÜTƏXƏSSİSYAPÖZÜ
MƏMMƏDOV ELMAN MƏNSİM17.07.1969İŞSİZYAPYAP
MƏMMƏDOVA ŞƏHLA ƏLƏKBƏR18.05.195950 SAYLI ORTA MƏKTƏB , MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
MİRZƏYEV ƏLİƏSKƏR ƏLİHEYDƏR15.10.1962YAŞILLAŞDIRMA TƏSƏRRÜFAT BİRLİYİ, MÜHASİBBİTƏRƏFÖZÜ
MİRZƏYEV TOFİQ POLAD15.04.1955İŞSİZYAPÖZÜ
MURADOVA AİDA CƏLAL24.10.1965İ.M.ƏBİLOV ADINA MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİ, DİREKTORYAPYAP
NƏCƏFOV FƏRİD CAVANŞİR18.06.1978MUSİQİLİ KOMEDİYA TEATRI, RƏSSAMYAPYAP
RZAYEV ASƏF ƏSƏD20.05.1965"MİA ENERJİ" MMC , DİREKTORYAPÖZÜ
RZAYEV EMİN XƏLƏF27.07.1969AZƏRBAYCAN ZƏRGƏR SƏNAYE İSTEHSALAT BİRLİYİ, ÇİLİNGƏRBİTƏRƏFÖZÜ
RZAYEV SADİQ ƏZİZ06.01.1981ROEUG-FUTBOL MƏKTƏDİ, TƏLİMATÇIYAPYAP
ŞƏRİFOVA SARA HEYDƏR22.03.1966İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ