Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

BİLGƏH BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 18 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ASLANOV AĞARƏZİ AĞASƏFƏR11.05.1972İŞLƏMİRYAPYAP
BABAYEV ƏYYUB ƏLİ11.09.1951142 SAYLI MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
ƏHMƏDOV ARİF MÜRSƏL12.03.1939TƏQAÜDÇÜYAPYAP
ƏLİYEV QƏNDƏLİ AŞUR18.01.1954SAHİBKARLIQLA MƏŞĞULDURBİTƏRƏFÖZÜ
ƏMİRASLANOVA YEGANƏ SƏFTƏR20.10.1969 YAPÖZÜ
İBADOV TƏYYAR MƏMİ02.01.1962"BİLGƏH" KARDİOLOJİ SANATORİYASINDAYAPÖZÜ
İBRAHİMOVA MEHRİBAN QAÇAY21.12.1970142 SAYLI MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
QULİYEV DAVUD ƏLİƏKBƏR12.05.1943KİÇİK SAHİBKARYAPYAP
QULİYEV ƏLİƏKBƏR ƏLİKRAM17.10.1978İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
QULİYEV RASİM BABA24.11.1943BİLGƏH BƏLƏDİYYƏSİNDƏ ŞÖBƏ MÜDİRİYAPYAP
QULİYEV SƏHYƏDDİN HƏMİD22.09.1960142 SAYLI MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
NƏZƏRƏLİYEV RƏŞAD İDRİS15.02.1976 BQPBQP
NƏZƏROV CƏSAİL BOYLİ14.02.195111 SAYLI XÜSUSİ İNTERNAR MƏKTƏBİNDƏBİTƏRƏFÖZÜ
RƏHİMOVA LAÇIN KAZIM01.04.1954142 SAYLI MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
RÜSTƏMOV FAZİL MUSA26.03.1962BİLGƏH BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
SADIQOV MİRRƏHİM MİRBABA18.02.1973BİLGƏH BƏLƏDİYYƏSİNDƏ MÜTƏXƏSSİSBİTƏRƏFÖZÜ
SALAHZADƏ QALİB ASLAN02.10.1953BİLGƏH BƏLƏDİYYƏSİNDƏ ŞÖBƏ MÜDİRİYAPYAP
SALMANOVA NƏZAKƏT MÜZƏFFƏR22.01.1963142 SAYLI MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP