Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

BALAXANI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 23 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
- QÜDRƏT ZƏKRULLA18.09.1949BALAXANI BƏLƏDİYYƏSİ TƏSƏRRÜFAT MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ
BAĞIROV BAĞIR SABİR13.03.1974İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
CAMALOVA OLQA MƏMMƏD11.08.1954BAKI METROPOLİTENİ NƏZARƏT -XİDMƏTİYAPYAP
ƏLİYEV CEYHUN RÜSTƏMBƏY06.08.1968İŞLƏMİRBQPBQP
ƏLİYEV İSLAM AĞA MUSA27.05.1947BALAXANI BƏLƏDİYYƏSİ TORPAQ KOMİSSİYASININ ÜZVÜBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV QULAM SABİR28.02.1955BALAXANI BƏLƏDİYYƏSİ TORPAQ KOMİSSİYASININ SƏDRİYAPYAP
ƏLİYEV OQTAY ƏMİRBƏY20.02.1946BALAXANI BƏLƏDİYYƏSİ BRİQADİRYAPÖZÜ
ƏLİYEVA MEHRİBAN BÖYÜKAĞA09.04.1959BALAXANI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZVYAPÖZÜ
ƏLİYEVA MİNƏVƏR MƏMMƏD03.05.1950İŞLƏMİRYAPYAP
ƏZİMOVA SURAYƏ AĞAFAMİL03.06.1952M.Ə.SABİR ADINA MƏDƏNİYYƏT EVİ DİREKTORYAPYAP
HÜSEYNOV ƏKBƏR İBRAHİM20.09.1951BALAXANI BƏLƏDİYYƏSİ SƏDR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ
XANMİRZƏYEV ƏKRƏM HÜSEYN RZA22.12.1946BALAXANI BƏLƏDİYYƏSİ TORPAQ ŞÖBƏSİNİN ÜZVÜYAPYAP
İSAYEV FƏTULLA ƏZİZULLA09.02.1973İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
QASIMOVA SƏDAQƏT ŞAHBALA04.02.19644 SAYLI ORTA MƏKTƏB MÜƏLLİMYAPYAP
QƏDİMOVA ZEYNƏB ELXAN06.10.198269 SAYLI ORTA MƏKTƏB MÜƏLLİMYAPYAP
MAYILOV RƏŞAD NURƏDDİN21.05.1974259 SAYLI ORTA MƏKTƏB TARİX MÜƏLLİMİYAPYAP
MƏMMƏDOV AĞAVERDİ FƏRHAD09.09.1980BAKI FƏHLƏSİ ZAVODU YIĞICI ÇİLİNGƏRYAPYAP
MİRZƏBƏYEV ELÇİN FƏTDARBƏY23.07.1961265 SAYLI ORTA MƏKTƏB TARİX MÜƏLLİMİYAPYAP
MURADOV NÜSRƏT ƏLİ İSA08.05.1956İŞLƏMİRYAPYAP
NOVRUZOV MƏLİK ƏJDƏR GÜL ƏJDƏR28.03.1949BALAXANI MAŞINQAYIRMA ZAVODU TASC KADRLLAR ŞÖBƏSİNİN RƏİSİYAPYAP
ŞÜKÜROVA NƏZAKƏT SAHİB25.03.1974İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
VƏLİYEV ƏLİHƏSƏN HÜSEYNVERDİ11.02.1955İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
YAMİNOV YUSİF SABİT26.10.1972BAKI METROPOLİTENİ AVTOMOBİL NƏQLİYYATI XİDMƏTİ MAŞİNİSTYAPYAP