Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

NİZAMİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 47 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ALAVERƏNOVA GÜLLƏR ALABAZ08.09.1960238 SAYLI MƏKTƏB, MÜƏLLİMƏYAPYAP
ALLAHVERDİYEV ŞƏMSƏDDİN HƏSƏN05.04.1963İŞLƏMİRBQPBQP
BİLALOVA İRADƏ AYDIN29.03.1966H.ƏLİYEV ADINA BNEZ-DƏ MÜHƏNDİSYAPYAP
CABBAROV BƏHRUZ ƏRZUMAN02.11.1971ADBT İA BAŞ MÜƏLLİMBAXCPBAXCP
CƏFƏROV TARYEL HƏSƏN04.07.1950NİZAMİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZVÜBİTƏRƏFÖZÜ
DAŞDƏMİROV ƏDALƏT ADİL07.04.1969"SUNAY" TİCARƏT MƏRKƏZİ MMC, SATICIBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV YAŞAR YAQUB07.04.1965NİZAMİ RAYON BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDR MÜAVİNİYAPÖZÜ
HACIYEV CABBAR NÜDRƏT23.07.1964İŞLƏMİRÜMİDÜMİD
HƏSƏNOV MÜBARİZ İMRAN13.08.1977NİZAMİ RAYON BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜ ,KOMİSSİYA SƏDRİYAPYAP
HÜSEYNOV UMUD AYDIN01.07.1956AZ.İNŞ.KOMP.İŞÇİLƏRİNİN MHİ RK-SƏDRBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOVA FİRUZƏ NƏRİMAN27.06.1959251 SAYLI ORTA MƏKTƏBBİTƏRƏFÖZÜ
İSGƏNDƏROV RÜSTƏM İBRAHİM13.01.1952İŞSİZYAPÖZÜ
İSMAYILOV ƏHƏD QARAKİŞİ04.06.1960İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
KƏRİMOV CƏMİL YUSİF29.03.1950İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
KƏRİMOVA HÜRÜ MƏMMƏD07.04.1959"BAKI KONDİSİONER" ASC-DƏ MÜHƏNDİSYAPYAP
QAFAROVA FƏRİDƏ MUXTAR28.09.194912 SAYLI MƏKTƏB, MÜƏLLİMANA VƏTƏNANA VƏTƏN
QASIMOV ÇİNGİZ ƏLİ31.12.1963AZƏR NEFT NEZ ŞÖBƏ RƏİSİYAPYAP
QULAMOVA MƏRYAM ELXAN18.08.1987İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
QULİYEV BƏYLƏR ABBASQULU15.09.1940İŞSİZYAPYAP
QULİYEV ELÇİN İMAMƏDDİN01.11.1953BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYON BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜVHPVHP
QULİYEV İLQAR QƏNCƏLİ03.09.1965SAHİDKARBİTƏRƏFÖZÜ
QULİYEV VÜQAR HƏSƏN29.12.1965NEFT-QAZ TİKİNTİ TRESTİ 6 SAYLI TQİ SAHƏ RƏİSİYAPYAP
QURBANOV NƏSİB ƏRƏSTUN29.10.1986İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
MAHMUDOV SABİT İSRAFİL11.06.1973NİZAMİ RAYON BƏLƏDİYYƏSİ ŞÖBƏ MÜDİRİYAPÖZÜ
MEHDİYEV MEHDİ ƏDİL01.01.1950ARDNŞ "NEFT KƏMƏRLƏRİ" İDARƏSİ, MÜHƏNDİSYAPYAP
MƏMMƏDOVA ŞƏHLA RƏFİ26.11.1971H.ƏLİYEV ADINA BNEZ-DƏ ŞÖBƏ RƏİSİYAPYAP
MƏRDANOV ARİF MƏMMƏD01.11.1966SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİBİTƏRƏFÖZÜ
MƏSİMOV ANAR VƏZİROĞLU18.12.1962"ADDIM" QƏZETİ, BAŞ REDAKTORBİTƏRƏFÖZÜ
NƏHMƏTOV ARİF MİRZƏLİ13.11.1942İŞLƏMİRVHPVHP
NƏSİBOV XUDAYAT QULU18.07.1966TƏQAÜDÇÜ, MÜHARİBƏ VETERANIYAPYAP
NƏZƏROV ZAUR RZA01.09.1975H.ƏLİYEV ADINA BNEZ DİREKTOR KÖMƏKÇİSİYAPYAP
NOVRUZOVA XƏYALƏ AKİF28.06.1983GƏNC HÜQUQŞÜNASLAR İCTİMAİ BİRLİYİ SƏDRBİTƏRƏFÖZÜ
NURİYEV VAHAB MƏMİ16.10.1952 NİZAMİ RAYON BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜBİTƏRƏFÖZÜ
PAŞAYEVA GÜLƏR MƏHƏMMƏD08.05.196017 SAYLI UŞAQ POLİKLİNİKASI,BAŞ HƏKİMİN MÜAVİNİYAPYAP
RƏHİMOV HEYDƏR MİKAYIL25.03.1969NİZAMİ BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜYAPYAP
RÜSTƏMOVA AYPARA SƏDİ13.12.1955AMEA,AA BAKIXANOV ADINA TARTX İNİSTİTUTU,ELMİ İŞÇİMÜSAVATÖZÜ
SADIXLI SUDEYİF İSMAYIL02.08.1951İŞLƏMİRKXCPÖZÜ
SADIQOV ANAR VƏLİ01.08.1982ARDNŞ "QUM ADASI" DƏNİZ QAZMA İŞLƏRİ İDARƏSİ, ŞÖBƏ RƏİSİBİTƏRƏFÖZÜ
SEYİDOV MİRKAMAL MİRHƏSƏN07.07.1972YAP MƏRKƏZİ APARATI, TƏLİMATÇIYAPYAP
SƏFƏROV MƏMMƏDƏLİ TALIB03.05.1960251 SAYLI MƏKTƏB MÜƏLLİMAMİPÖZÜ
ŞƏRİFZADƏ GÜLAĞA BÖYÜKAĞA04.04.1961TƏQAÜDÇÜ İŞLƏMİRMÜSAVATMÜSAVAT
TARQULİYEV VÜQAR CƏFƏR21.03.1976NİZAMİ BƏLƏDİYYƏSİ SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
VƏLİYEV ƏFQAN NƏBİ20.03.1980İŞSİZYAPYAP
VƏLİYEV MƏSUD FƏRZƏLİ06.01.1956 LAÇIN TİCARƏT MÜƏSİSƏSİ MMC BAŞ DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ
VƏLİYEV ŞAHİN VAQİF17.10.1971İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
YUSİFOVA AYAN XƏYAL09.11.1986İŞLƏMİRYAPYAP
YUSİFOVA ESMİRA ŞƏMSƏDDİN22.07.19594 SAYLI VƏRƏM ƏLEYHİNƏ DİSPANSER, ŞÖBƏ MÜDİRİYAPYAP