Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

KEŞLƏ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 21 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABDULLAYEV NATİQ QÜDRƏT15.09.1973"BALXANINEFT" NEFT QAZ ÇIXARMA İDARƏSİ, USTABİTƏRƏFÖZÜ
ALIYEV ŞÖHRƏT HÜSEYN16.05.1965TİCARƏT VƏ XİDMƏT DEPARTAMENTİNDƏ ŞÖBƏ MÜDİRİYAPYAP
BAFADAROV ƏLƏMDAR ZEYNAL11.07.1964KEŞLƏ BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
CƏFƏROV RİZVAN MUSA13.08.1955H.ƏLİYEV ADINA BNEZ,BAŞ ENERGETİKİN MÜAVİNİYAPYAP
ƏHMƏDOV RÜFƏT MAİL09.09.1974TXM VƏ OFƏM-DƏ MAĞAZA MÜDRİYAPYAP
ƏLİYEV ANAR SALMAN21.05.1983BAKI ŞƏHƏRİ GƏNCLƏR VƏ İDMAN BAŞ İDARƏSİNDƏ MƏSLƏHƏTÇİYAPYAP
ƏLİYEV RUSLAN AKİF30.09.1982ARDNŞ, SİİTTSD, KEYFİYYƏT ÜZRƏ MÜHƏNDİSYAPYAP
ƏLİYEV RÜZGAR ARİF01.09.1966İŞLƏMİRADİSPADİSP
ƏLİYEVA XANIM HÜSEYN10.02.1968KEŞLƏ BƏLƏDİYYƏSİ,KOMPYUTER ÜZRƏ OPERATORBİTƏRƏFÖZÜ
HƏSƏNOVA İRADƏ NƏSİRULLA20.08.1964İŞLƏMİRYAPYAP
İBRAHİMOV ZÜLFİ ZÜLİ28.04.1950"AZƏM" KİÇİK MÜƏSSİSƏSİNİN DİREKTORUYAPYAP
İSMAYILOV KİRMAN SABİR11.10.1964H.ƏLİYEV ADINA BNEZ,ŞÖBƏ RƏİSİNİN MÜAVİNİYAPYAP
QƏDİMLİ KAMRAN KİRMAN28.10.1982YASAMAL TELEFON QOVŞAĞI.TƏSƏRRÜFAT-TƏCHİZAT ŞÖBƏSİNİN RƏİSİYAPYAP
QULİYEV MİRZƏ ƏKBƏR22.09.1952KEŞLƏ BƏLƏDİYYƏSİ, SƏDR MÜAVİNİYAPÖZÜ
NƏCƏFOV TOFİQ SADIX02.07.1963KEŞLƏ YÜKBOŞALTMA STANSİYASINDA RƏİSYAPYAP
SƏFƏRLİ BƏHMƏN İSMAYIL02.03.1953İŞLƏMİRAYPÖZÜ
SÜLEYMANOVA RƏFİQƏ MÜZƏFFƏR03.09.198032 SAYLI BİRLƏŞMİŞ ŞƏHƏR XƏSTƏXANASI,TİBB BACISIBİTƏRƏFÖZÜ
ŞİRİNOV ELDAR BƏHLUL08.01.1961"ENS" İNŞAAT MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏT, DİREKTORYAPYAP
ŞİRMƏMMƏDOV ƏLİYAR ƏLİŞ07.12.1962İŞLƏMİRVİPÖZÜ
YAQUBOV ABBAS ƏLİ09.11.1940KEŞLƏ BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPÖZÜ
ZEYNALOVA MƏLAHƏT MƏHƏRRƏM10.02.1974İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ