Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr21 SAYLI NƏSİMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

NƏSİMİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 52 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABBASOV NATİQ ZAHİD29.05.1958H.SARABSKİ ADINA MƏDƏNİYYƏT EVİNİN DİREKTORUYAPYAP
ABBASOV TURAL FEYRUZ03.11.1982İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
ABDULLAYEV MÜSƏDDİR XANÇOBAN09.02.1976MÜVƏQQƏTİ İŞSİZAMİPÖZÜ
ABDULLAYEV RAFİQ ABBAS25.11.1948TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ
ABDULLAYEVA GÜLNARƏ BƏŞİR25.04.19615 №Lİ MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
ADIGÖZƏLOV BABƏK MƏHƏMMƏD29.09.1971MÜVƏQQƏTİ İŞSİZYAPÖZÜ
AXUNDOV ƏZİZ QƏNİ09.05.1947NƏSİMİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
AXUNDOVA NƏRGİZ ADİL07.10.1966 "SNEMA LUMYER KLUB "XEYRİYYƏ CƏMİYYƏTİ PRİZİDENTDADPDADP
ALMURADOV RASİM ALLAHVERDİ26.02.1966MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBAXCPBAXCP
BAĞIRZADƏ KAMAL ARİF24.09.1986MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFMÜSAVAT
BALAXANOV XEYRULLA ABBASƏLİ10.01.1947MÜVƏQQƏTİ İŞSİZ, MÜSAVAT PARTİYASI NƏSİMİ TƏŞKİLATININ SƏDRİMÜSAVATMÜSAVAT
CAHANGİRLİ CAHANGİR XANOĞLAN14.02.1982ARP YANINDA DİA KABİNET MÜDİRİYAPYAP
DAŞDƏMİROV AKİF XIDIR04.02.1971YAZIÇILAR POLİKLİNİKASI- HƏKİM KORDİOLOQBİTƏRƏFÖZÜ
ƏKBƏROVA SEVİL ƏLİXAN27.02.1949159 SAYLI MƏKTƏB, MÜƏLLİMAKPÖZÜ
ƏLİYEV LOĞMAN MİRZƏ12.01.1950BİNƏQƏDİ RAYONU XOCƏSƏN SAĞLAMLIQ MƏRKƏZİNİN BAŞ HƏKİMİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV MİRNAZİR MİRYUSİF15.04.1955NƏSİMİ RAYON 33 SAYLİ MKİS RƏİSYAPÖZÜ
ƏNSƏR CEYRAN DURSUN25.01.1956"QASİD" ASC-DƏ 1 SAYLI ANBAR MÜDİRİAMİPÖZÜ
ƏSGƏROV MEHMAN QAFAR01.04.1975MÜVƏQQƏTİ İŞSİZYAPÖZÜ
ƏZİZOV POLAD NƏBİ01.07.1955İŞSİZAMİPÖZÜ
FƏRƏCOV ZÜLFÜQAR HƏSƏN07.07.1950ATU-NUN DƏRİ- ZÖHRƏVİ KAFEDRASININ MÜDİRİYAPYAP
HACIYEV RAHİB SƏFƏRALI05.08.1979MÜVƏQQƏTİ İŞSİZYAPYAP
HƏMİDOV SAMİR MÜRSƏL05.09.1980İŞSİZYAPYAP
HƏSƏNOV ELŞƏN QƏŞƏM16.06.1975MÜVƏQQƏTİ İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNLİ MƏTİN ADIBALA05.12.1975BDU- MÜƏLLİMADİSPADİSP
HÜSEYNOV SƏBUHİ MAQSUD23.01.1977İŞLƏMİRÜMİDÜMİD
XUDAFİRİMOVA AYTƏKİN TAPDİQ19.06.196346 SAYLİ ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
İMANOV RAFİQ MİSİR12.01.1946"TƏFƏKKÜR" UNİVERSİTETİ DOSENTYAPÖZÜ
İSMAYİLOVA NAİLƏ İSRAFİL29.07.195823 SAYLİ DSK KATİBLİYİYNİN BAŞ MƏSLƏHƏTCİSİYAPYAP
KƏRİMOV KƏRİM MƏMMƏD HƏSƏN20.02.1966AVTOSERVİS, İCRAÇI DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ
QURBANOV ASİF ƏSƏD05.02.1965NƏSİMİ BƏLƏDİYYƏSİ, ŞÖBƏ MÜDİRİYAPYAP
QURBANOV ZƏFƏR QƏZƏNFƏR18.04.1979ADNA -DA MÜƏLLİMYAPYAP
MANSUROV MİRƏJDƏR MEHDİ08.12.1946 ADPÖZÜ
MEHDİYEV İSA AYDİN04.08.1981İTEAM MMC RƏHBƏRİBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV ABDULLA MÜSLÜM11.07.1955ÜMUMTƏHSİL MƏRKƏZİ XXI ƏSR MMC-NIN PREZİDENTİYAPÖZÜ
MƏMMƏDOV ARZU UMUD04.08.1965İNTER -KONTİNENTAL ŞİRKƏTİ-MƏSLƏHƏTCİBQPBQP
MƏMMƏDOV BƏHRUZ RZA15.05.1953SİYASİ FƏALİYYƏTLƏ MƏŞĞULDURADPÖZÜ
MƏMMƏDOV RAUF SEVDİYAR21.05.1986İŞSİZYAPYAP
MƏMMƏDOV ŞAHBALA EYVAZ12.03.1962BAXCP. TƏŞKİLAT ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİBAXCPBAXCP
MƏMMƏDZADƏ RƏHİMƏXANIM RZABALA16.02.1982MÜVƏQQƏTİ İŞSİZYAPYAP
MUSAYEV MAYİS GÜLƏHMƏD03.02.1982AZƏRBAYCAN GÜLƏŞ FEDERASİYASININ MƏTBUAT KATİBİBİTƏRƏFÖZÜ
NƏBİYEV TEYMUR BƏHMAN09.06.1981YAP NƏSİMİ RAYON TƏŞKİLATİNDA TƏLİMƏTCİYAPYAP
NOVRUZOV MƏMMƏDƏLİ DÜNYAMALI28.03.1956BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ, PROFESSORBİTƏRƏFÖZÜ
ORUCOVA ELMİRA MƏMMƏD13.03.1953MÜVƏQQƏTİ İŞSİZYAPYAP
PAŞAYEVA ALMARA QİYAS17.11.1954NƏSİMİ BƏLƏDİYYƏSİ, DAİMİ KOMİSSİYA SƏDRİYAPYAP
RƏHİMOV FİDAİL RŞAD15.10.1949"BAKI TİKİŞ EVİ" ASC-NIN SƏDRİYAPYAP
RƏSULZADƏ MÜŞVİQ İSBƏNDİYAR30.05.1970"AVUAR-R" MMC İCRAÇI DİREKTORMMPMMP
RZAYEV ƏLİ MUXTAR19.07.1976177 SAYLİ UŞAQ BAĞCASİNDA MUSİQİ RƏHBƏRİAXCPÖZÜ
SADIQOVA MEHPARƏ ƏZİZAĞA27.12.1967292 SAYLI ORTA MƏKTƏB, TARİX MÜƏLLİMİYAPÖZÜ
ŞAHBAZOV TAHİR SEYİDƏLİ26.07.1965AMEA-NIN ELMİ İŞÇİSİ TARİX ELMLƏRİ NAMİZƏDİVHPVHP
ŞÜKÜROV ƏBÜLFƏZ İZZƏT23.11.1961İŞSİZAXCPÖZÜ
ZENALOV RASİM MUSEYİB14.06.1958TƏQAÜDÇÜMÜSAVATMÜSAVAT
ZEYNALOV TOFİQ NƏSRƏDDİN01.07.1951"YAQUT" KM. MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ