Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇƏMƏNLİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 13 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ADIGÖZƏLOV SAMİR YUNİS10.12.1979FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
BAĞIROV FİZULİ MUSA31.10.1961FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLƏKBƏROV ƏKBƏR YAŞAR15.04.1977FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
ƏLƏSGƏROV MƏMMƏD MAHMUD26.03.1972FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
HƏSƏNLİ EYNULLA İSA13.01.1962FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
HƏSƏNOV FAZİL NƏCƏF08.09.1963ŞƏRUR RAYON ÇƏMƏNLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMYAPYAP
HÜSEYNOVA SƏDAQƏT HƏMİD15.04.1959FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBAXCPBAXCP
İSMAYILOV NİZAMƏDDİN ÇÖLÜ10.10.1974FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
QAFAROV AZƏR SƏFƏRALI08.11.1960FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
QASIMOV İNTİQAM MƏMMƏD08.12.1960FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
QULİYEV EMİN MUSA26.05.1980FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP
NƏBİYEV SABİR ƏHMƏD11.03.1954FƏRDİ TƏSƏRRÜFATBİTƏRƏFÖZÜ
SADİQOV RAMİL VAQİF22.12.1977FƏRDİ TƏSƏRRÜFATYAPYAP