Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

YASAMAL BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 73 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABBASOV RAUF HEYDAR06.08.1980BAKI BİZNES UNİV-Tİ,İQTİSAD.VƏ HÜQUQ FAKÜLTƏSİ.DEKAN MÜAVİNİYAPYAP
ABBASOV VAQİF SADIQ15.10.1952"FİNROOD"ŞİRKƏTİ,ÖZƏL MÜƏSSİSƏSİ,İŞ İCRAÇISIADİSPADİSP
AĞAYEV MƏMMƏD ƏLİHƏSƏN22.02.1960İŞLƏMİRYAPÖZÜ
ALLAHVERDİYEV BƏYİSTAN CAHAN25.04.1946YASAMAL BƏLƏD.ÜZVÜ.HÜQUQ KOMİSSİYASININ SƏDRİ.YAPÖZÜ
ANSAROV MƏHƏMMƏD İSMAYIL15.12.1951TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ
BABAYEV ZAHİD MURTUZ16.06.1950İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
BAĞIROVA GÜLNARƏ HÜSEYN14.07.19742 SAYLI BAZA TİBB MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏBİTƏRƏFÖZÜ
BEYBUTOV NAZİM RƏHİM26.12.1955YASAMAL BƏLƏDİYYƏSİ, ÜZVBİTƏRƏFÖZÜ
BƏHRƏMOVA GÜLLƏR XUBYAR08.07.1962"SUPER ULDUZ" JURNALI, BAŞ REDAKTORBİTƏRƏFÖZÜ
BƏŞİROV ANAR ŞAKİR17.05.1981İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
CƏFƏROV FUAD MÖVSÜM22.06.1941MÜASİR MÜSAVAT, MÜŞAVİRMMPMMP
CƏFƏROV ZAKİR RAMAZAN01.06.1950YASAMAL BƏLƏDİYYƏSİ. SƏDRYAPYAP
DARAB-ZADƏ ZAUR MEHRAB31.05.1985"DAY.AZ RADİO"LAYİHƏSİNİN DİREKTORUBİTƏRƏFÖZÜ
ƏFƏNDİ ARİF CAVANŞİR10.09.1948AZƏRB.MİLLİ ELMLƏR AKAD.KİMYA PROB.İNS.LABORATORİYA MÜDİRİKXCPÖZÜ
ƏHMƏDBƏYLİ MİRZƏAĞA FİRUZ16.10.1988TƏLƏBƏYAPYAP
ƏHMƏDOV ƏMİRBƏY SƏYYAF09.01.1951AZƏRB.BƏLƏD.İŞÇİLƏRİNİN HƏMK.İTTİFAQI,BAŞ TEX.ƏMƏK MÜFƏTTBİTƏRƏFÖZÜ
ƏHMƏDOV FEHRUZ MUSTAFA12.03.1961TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ
ƏHMƏDOV HABİL NİYMƏT11.05.1966STŞ MMC, BAŞ MÜHƏNDİSYAPÖZÜ
ƏKBƏRLİ ƏLİ ZEYNİ20.04.1963YASAMAL BƏLƏDİYYƏSİ SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
ƏLƏKBƏROV HƏSƏN ƏLİ22.02.1967MÜASİR MÜSAVAT,MÜŞAVİRMMPMMP
ƏLİYEV ELŞAD ƏRŞAD09.04.1962DEMOKRATİK AZƏRBAYCAN DÜNYASI PARTİYASI,SƏDR MÜAVİNİDADPDADP
ƏLİYEV FİKRƏT BAFADAR31.05.1949AR."ŞƏFQƏT VƏ SAĞLAMLIQ"FONDU,İDARƏ RƏİSİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV FUAD AYDIN17.09.1969İŞSİZYAPÖZÜ
ƏLİYEV RAMİL ÇİNGİZ09.02.1986İCTİMAİ TELEVİZİYA VƏ RADİO YAYIMLARI ŞİRKƏTİ,MÜHASİB.BİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEVA XƏDİCƏ MEHRAB16.12.1985İŞSİZMİLLİ DEMOKRATMİLLİ DEMOKRAT
ƏLİYEVA KƏMALƏ ƏZİS27.10.1972NEFT DAŞLARI TİBB SANİTAR BACISIÜMİDÜMİD
ƏMİRASLANOV İLHAM ATXAN14.06.1960YASAMAL BƏLƏDİYYƏSİ,SƏDR MÜAVİNİADSPÖZÜ
ƏRƏBXANOVA RƏHİLƏ BECAN08.07.19587№-Lİ DOĞUM EVİ,MAMACAMÜSAVATMÜSAVAT
ƏSGƏROV ƏLƏDDİN MƏMMƏDƏLİ27.08.1944TƏQAÜDÇÜMMPMMP
ƏSGƏROV VÜQAR MƏMMƏD16.01.1966"DƏNİZNEFTQAZ"ELMİ TƏDQİQAT LAYİHƏ İNSTİTUTUBQPBQP
ƏSGƏRZADƏ QAFAR ƏLƏSGƏR31.03.1963AZƏRB.QIZIL AYPARA CƏMİYYƏTİ.VİTSE PREZİDENT.BİTƏRƏFÖZÜ
ƏZİMZADƏ İNARƏ ÇİNGİZ12.08.1985AZMİU MAGİSTRYAPYAP
HACIYEV AZAD BƏYƏLİ05.04.1978"TÜRKAN" TM, DİREKTORDADPDADP
HACIYEVA SƏADƏT BÖYÜKAĞA06.01.1953"SON SÖZ"İCTİMAİ SİYASİ HÜQUQ QƏZETİ,REDAKTORBİTƏRƏFÖZÜ
HƏKİMOV ÜLVİ MÜRSƏL23.04.1966İŞSİZBAXCPBAXCP
HƏNİFƏYEV KƏNAN BAYRAM27.02.1985İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
HİLALOV FƏXRƏDDİN GÜLMƏMMƏD23.01.1950İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
HÜSEYNOVA XATİRƏ MAİL19.08.1965AZƏRB.RESP.PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKAD.MÜƏLLİMYAPYAP
HÜSEYNOVA SAMİRƏ İSA04.05.1982BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ.APARICI MÜHASİB.YAPYAP
İBRAHİMOVA AYTƏN VAQİF10.08.1979BAKI METROPOLİTENİ.KADRLAR ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİS.YAPYAP
İBRAHİMOVA CEYRAN ƏLİ ƏFSƏR28.08.1948YASAMAL BƏLƏDİYYƏSİ.ÜZVYAPYAP
İSGƏNDƏRZADƏ ŞAHİN HÜSEYN14.10.1982"AZTELEKOM" İB, "AZTELEKOM-NET" RƏİS MÜAVİNİYAPYAP
İSKƏNDƏROVA NAİLƏ HÜSEYN19.06.1972BAKI DÖVLƏT RABİTƏ VƏ NƏQLİYYAT KOLLECİ,KADRLAR ŞÖBƏ. RƏİSİBİTƏRƏFÖZÜ
İSMAYILOV VASİF SULTAN01.11.1972"ULU GÖYÇƏ" MMM-MƏHDUD MƏHS-Lİ MÜƏSSİSƏ.PREZİDENTYAPYAP
KƏRİMOV AQŞİN KƏRƏM10.08.1977AZƏRB.MEMAR.VƏ İNŞAAT UNİVER.NİN İDMAN KOMPLEKSİ.DİREKTORYAPYAP
QARAYEV ZAMAN ƏHMƏD23.01.1974FƏRDİ TİCARƏTÇİBİTƏRƏFÖZÜ
QƏRİBOV TƏLƏT YUSİF03.01.1956İŞSİZADPÖZÜ
QULİYEV ELDAR SÜLEYMAN15.01.1959YASAMAL BƏLƏDİYYƏSİ.ÜZV.YAPYAP
QULİYEV ƏSGƏR TALIB12.06.1962AZMİU PLONET İKF,DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ
QULİYEV İMAMƏDDİN YAŞAR11.09.1986İNFORMASİYA TEXNOLOGİYASI AKADEMİYASI,LAYİHƏ TƏLİMÇİSİPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
QULİYEV MÜBARİZ ƏLİBƏY08.10.1957YASAMAL BƏLƏD.ƏRAZİ İDARƏETMƏ ŞÖBƏSİ.BAŞ MÜHƏNDİS.YAPYAP
QULİYEVA GÜLNAR MİKAYIL24.06.1967AMEA, KİBERNETİKA İNST.KADRLAR ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİYAPYAP
QULİYEVA SAMİRƏ ORUC QULU15.05.1978AZƏRB.TEXNİKİ UNİVERSİTETİ.MÜƏLLİMYAPYAP
MAKSUMOV ARİF TƏVƏKKÜL01.01.1946TƏQAÜDÇÜVBPVBP
MEHRƏLİYEV CABBAR ŞÜVÜB22.06.1956YASAMAL BƏLƏDİYYƏSİ, ÜZVYAPYAP
MƏMMƏDOV BABAKİŞİ SAHİB08.02.1952TƏQAÜDÇÜ,İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV BAYRAM İSLAM05.04.1959İŞLƏMİRBAXCPBAXCP
MƏMMƏDOV KƏNAN MƏMMƏD17.09.1973İŞSİZÜMİDÜMİD
MƏRDİYEV RAUF EHTİRAM07.10.1986İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI AKADEMİYASI,LAYİHƏ RƏHBƏRİPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ
MURADOV PƏRVİZ ŞAHNƏZƏR20.11.1956BAKI Ş. BƏLƏDİYYƏLƏRİN VERGİ XİDMƏTİ, RƏİSBİTƏRƏFÖZÜ
MURADOV VİDADİ ƏLİAĞA27.06.1956"RUZİ" MMC-SƏDRBİTƏRƏFÖZÜ
MUSAYEV AZAD QƏZƏNFƏR21.07.1985İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
MUSTAFAYEV ELŞƏN MANSUR27.09.1968YASAMAL BƏLƏD. ÜZVÜ,YERLİ İQTİSADİ İNKİŞAF KOMİS-NIN SƏDRİAMİPÖZÜ
RZAYEV EMİL RƏFAİL12.03.1981"AZTELEKOM İB" MÜHƏNDİSYAPYAP
SEYİDOV SEYİD MÜBARİZ20.03.1984İŞSİZVHPVHP
SƏDRƏDDİNOV QALİB SABİR29.04.1962"QANUN KEŞİYİNDƏ"HUQUQ QƏZETİ.REDAKSİYA HEYƏTİNİN SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ
SƏMƏDOVA DÜRDANƏ ADİL25.05.1965MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI,MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
SOLTANOVA NAZİLƏ CAHANGİR19.05.1959İŞSİZADPÖZÜ
ŞAMİYEV FƏXRƏDDİN AYDIN08.02.1982İŞSİZÜMİDÜMİD
TALIBOV AQİL ƏLİFAĞA13.06.1974İŞSİZBAXCPBAXCP
TALIBOVA CƏMİLƏ MƏMMƏDAĞA04.01.1982AMEA ELMİ İŞÇİYAPYAP
YUSİFOV REMZİ SALMAN26.12.1936TƏQAÜDÇÜMMPMMP
ZEYNALOV HACISALAH BƏZİRYAN28.12.1964AKADEMİK MİR-QASIMOV AD.RES. KLİNİK XƏST. RENTGEN LABORANTBİTƏRƏFÖZÜ