Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr13 SAYLI ƏZİZBƏYOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇİLOV-NEFT DAŞLARI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 18 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
BAYRAMOV FARİZ NURƏDDİN29.05.1983ƏZİZBƏYOV TELEFON QOVŞAĞI-XƏTT MONTYORUBİTƏRƏFÖZÜ
BEKİN KONSTATİN VİKTOROVİÇ05.02.198428 MAY NQÇİ-YAZMAÇI KÖMƏKÇİSİBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV EKTİRAN GÜLAĞA14.01.1986MÜVƏQQƏTİ İŞLƏMİRBQPBQP
ƏLİYEV QULAM CABBAR01.01.1956NEFT DAŞLARI NQÇİ-DƏ-KLUB MÜDİRİYAPYAP
ƏLİYEV TAPDIQ HİLAL08.11.1959MÜVƏQQƏTİ İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOV AZAD İSA13.01.1970ABŞERON NEFT -OPERATORYAPYAP
HÜSEYNOV ƏLƏSGƏR MƏHƏRRƏM07.10.1957MMTX-DİSPETÇERBİTƏRƏFÖZÜ
QARAYEV OKTAY SƏRXOŞ07.12.1968MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
QƏNİYEV QEYRƏT RAST09.08.1976NEFT DAŞLARI NQÇİ-DƏ-FƏHLƏYAPYAP
MƏMMƏDOV MƏHƏRRƏM HACIBABA23.08.1959QAZ İSTİSMAR SAHƏSİNDƏ-MÜHƏNDİSYAPYAP
MƏMMƏDOVA VÜSALƏ MAHMUD23.01.1981MÜVƏQQƏTİ İŞLƏMİRYAPYAP
MUSAYEV RAFAİL MƏMMƏD08.11.1958131 SAYLI ORTA MƏKTƏB-MÜƏLLİMYAPYAP
MUSTAFAYEV KƏRİM ƏLİ18.06.1959MÜVƏQQƏTİ İŞLƏMİRÜMİDÜMİD
NOVRUZOVA FİRUZƏ VALEH27.05.1988MÜVƏQQƏTİ İŞLƏMİRYAPYAP
PAŞAYEV ŞAHBABA HƏMİD18.08.1960131 SAYLI ORTA MƏKTƏB -MÜƏLLİMYAPYAP
PİRİZADƏ ƏJDƏR PİRMƏMMƏD21.04.1960ABŞERON NQÇİ-ÇİLİNGƏRBİTƏRƏFÖZÜ
ŞƏRƏFƏDDİNOV ŞƏHRİYAR FƏRHAD11.08.198328 MAY NQÇİ-DƏ - OPERATORYAPYAP
VƏLİYEV NATİQ BABAŞ13.02.1969NEFT DAŞLARI -NÖVBƏ RƏİSİYAPÖZÜ