Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

İMAMLI BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 10 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
AĞASIYEVA RƏQİYƏ YAŞAR10.03.1967KƏND KİTABXANASININ MÜDİRİYAPYAP
ASLANOV ƏZİZAĞA VAHİD10.03.1964FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
HACIYEV SADİQ QİSMƏT15.04.1971FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
İBRAHİMOV ELDƏNİZ HEYDƏR10.11.1979FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP
İBRAHİMOV MƏSİM ALLAHVERDİ05.08.1964FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP
KƏRİMOV ƏBİL MÜSLÜM21.05.1968FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
QƏRİBOV VİDADİ İBAD28.08.1971FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
MƏHƏRRƏMOV ASİF SÜLEYMAN26.07.1968FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
MƏHƏRRƏMOVA VALİDƏ BƏŞƏR07.06.1957ORTA MƏKTƏB. MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
SƏMƏDOV MİKAYIL CÜMŞÜD01.08.1976FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP