Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇARXANA BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 15 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
DAŞDƏMİROV ALLAHVERDİ MƏHƏMMƏD01.05.1967İŞSİZÜMİDÜMİD
ƏLİYEV DƏYANƏT SƏFƏR27.05.1986FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYİNOV FƏXRİ İXTİYAR24.11.197910 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR İDARƏSİNDƏ MÜFƏTTİŞYAPYAP
İSLAMOV ELXAN ZAHİD08.01.1963ÇARXANA BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜYAPYAP
İSLAMOV MURAD VAHİD16.04.1983QƏBƏLƏ SSİ-HİDROTEXNİKBİTƏRƏFÖZÜ
İSLAMOVA MEHPARƏ ƏLİHÜSEYN14.11.1978ÇARXANA KƏND ORTA MƏKTƏBİ-MÜƏLLİMYAPYAP
İSLAMOVA RƏSMİYYƏ QNYAZ10.10.1964ÇARXANA KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ RİYAZİYYAT MÜƏLLİMİYAPYAP
QƏNİYEV ƏLÖVSƏT LƏTİF15.12.1952HACALLI KƏND ORTA MƏKTƏBİ-MÜƏLLİMYAPYAP
MƏMMƏDOV VASİF AĞAMOĞLAN01.05.1986FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOVA GÜLNURƏ NURƏDDİN20.06.1974ÇARXANA KƏND ORTA MƏKTƏBİ-XADİMƏBİTƏRƏFÖZÜ
MÜRSƏLOV TƏVƏKGÜL NİYAZİ01.03.1963FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
RƏFİYEV RƏŞADƏT FİKRƏT28.04.1977FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
SEYİDMƏMMƏDOV RÜFƏT NURƏMMƏD01.07.1967ÇARXANA KƏND ORTA MƏKTƏBİ-TƏSƏRRÜFAT MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ
SEYİDOV SEYİDƏZİM MUSTAFA11.04.1964TƏBİƏTİ MÜHAFİZƏ-İNSPEKTORYAPYAP
ŞAHMUROV TOFİQ ŞAHMAR10.05.1951SAHİBKARYAPYAP