Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ÇAYQARAQOYUNLU BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 15 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
BAYRAMOV NƏRİMAN DAVUD05.10.1949ÇAYQARAQOYUNLU BƏLƏDİYYƏSİNDƏ SƏDR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ
DAŞDIYEVA GÜLXAR QİYAS20.04.1975ÇAYQARAQOYUNLU MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏYAPYAP
XƏLİLOV RÜSTƏM MƏMMƏD06.03.1988FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIANA VƏTƏNÖZÜ
İSRAFİLOV FƏRMAN YUSİF11.06.1966FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPÖZÜ
İSRAFİLOV MƏMMƏD İSA05.04.1961ÇAYQARAQOYUNLU MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV MÖHLÜD FAZİL14.11.1987FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFYAP
MƏMMƏDOV ZƏKƏRYƏ MƏHƏRRƏM02.02.1965FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
MƏMMƏDOVA MEHPARƏ ZÜLQƏDƏR25.09.1980FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
MUSTAFAYEV NƏSİF AĞASI15.01.1955FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
MUSTAFAYEVA SƏDAQƏT BAYRAM18.03.1986FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
NAMAZOV SƏRKAR QƏDƏR28.06.1962ÇAYQARAQOYUNLU BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİYAPYAP
SƏFƏROV MANSIR SƏFƏR01.06.1953ÇAYQARAQOYUNLU ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
SOLTANOV VÜQAR SALEH26.05.1977FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPÖZÜ
YUSİBOV ADİL QƏZƏNFƏR22.02.1985FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
YUSİFOVA MƏLAHƏT SƏDRƏDDİN08.11.1960ÇAYQARAQOYUNLU MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMƏBİTƏRƏFÖZÜ