Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

İKİNCİ BİLƏCİK BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 21 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABBASOV SADƏDDİN İSA27.05.1954İKİNCİ BİLƏCİK BƏLƏDİYYƏSİ. ÜZVYAPYAP
ABBASOV YAŞAR İSA06.03.1959SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ
ÇƏLƏBİYEV ELMAN QƏHRƏMAN01.06.1970ƏYRİÇAY SU ANBARINDA FƏHLƏYAPÖZÜ
ƏBDÜRƏHİMOV ŞAKİR SUCƏDDİN21.01.1960ŞƏKİ PAYLAYICI ELEKTİRİK ŞƏBƏKƏSİ. NƏZARƏTÇİYAPYAP
ƏHMƏDOV SƏDİ QÜDRƏT23.07.1963İKİNCİ BİLƏCİK HƏKİM AMBULATORİYASI. MÜDİRYAPYAP
ƏHMƏDOV UMUDVAR POLAD10.10.1960İKİNCİ BİLƏCİK BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDR MÜAVİNİYAPÖZÜ
HACIYEV CALAL CAMAL28.04.1964İKİNCİ BİLƏCİK BƏLƏDİYYƏSİNDƏ DAİMİ KOMİSSİYANIN SƏDRİYAPÖZÜ
HƏSƏNOVA TAHİRƏ MƏMMƏDƏLİ29.12.1953BİRİNCİ BİLƏCİK KƏND ORTA MƏKTƏBİ. DİREKTORYAPYAP
XASIYEV XALİS MUSAXAN14.09.1964FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP
İBRAHİMXƏLİLOV ELMİR BİLAL27.06.1980FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
İSLAMOVA RƏHMA SƏLİM23.10.1947İKİNCİ BİLƏCİK ORTA MƏKTƏBİ. MÜƏLLİMYAPYAP
KƏRİMOV ƏBÜLFƏT SÜLEYMAN13.04.1965FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
QƏDİROV BAYRAM HƏŞİM03.06.1954ŞƏKİ KAPİTAL BANK, SÜRÜCÜYAPYAP
QƏDİROV SƏXAVƏT RASİM30.12.1985FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
MAZANOV İLHAM ŞƏRİF09.10.1963BİRİNCİ BİLƏCİK MƏDƏNİYYƏT EVİ. BƏDİİ RƏHBƏRYAPYAP
MƏMMƏDOV TARİYEL VEYSƏL19.10.1980FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOVA SARA ƏHMƏDİYYƏ30.05.1954BAQQAL BƏLƏDİYYƏSİ. MÜHASİBBQPÖZÜ
MUSTAFAYEV MUSTAFA MƏMMƏD09.04.1977FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ
SƏMƏDOV HƏZRƏT ƏYYUB22.01.1962FƏRDİ ƏMƏKYAPYAP
SƏMƏDOV NİYMƏT ƏYYUB07.09.1952BAQQAL KƏND ƏSAS MƏKTƏBİ . DİREKTORYAPÖZÜ
TALIBOV SAMİR FAZİL13.08.1986FƏRDİ ƏMƏKBİTƏRƏFÖZÜ