Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 53 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABBASOV ABİD MİRCAVAD10.02.1932ŞƏKİ ŞƏHƏR 4 SAYLI ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
ABBASZADƏ SAHİB BAYRAMƏLİ03.08.1964BAKI BİZNES TƏDRİS MƏRKƏZİNİN ŞƏKİ NÜMAYƏNDƏLİYİNİN RƏHBƏR&#BİTƏRƏFÖZÜ
ABDULHƏMİDOV ARZU ƏHMƏD14.08.1956"ŞƏKİ SƏRNİŞİN" ASC-NİN SƏDRİYAPYAP
ABDULKƏRİMOV TELMAN ƏSABƏLİ09.03.1968ŞƏKİ "QAYA FİRMASI" DİREKTORYAPÖZÜ
ABDULLAYEVA NİGAR ELXAN28.04.1975SAHİBKARYAPÖZÜ
AXUNDOV ABDULƏLİ LÜTVƏLİ10.02.1950ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ SƏDRİNİN MÜAVİNİYAPYAP
BAĞIROV ƏBÜLFƏZ ƏNVƏR17.09.1955SAHİBKAR KOMMERSİYABİTƏRƏFÖZÜ
BAXIŞOV BÜNYAMİN TƏMRAZ04.05.1953ŞƏKİ ŞƏHƏR 3 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN DİREKTORUBİTƏRƏFBQP
BƏKİROV ƏLOSƏT MƏMMƏD22.05.1949ŞƏKİ İRƏK ŞİRKƏTİNDƏ APARICI MƏSLƏHƏTÇİYAPÖZÜ
CƏFƏROV FİKRƏT NEYMƏT04.12.1956ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİ SƏDRİNİN MÜAVİNİYAPYAP
DAŞDƏMİROV FİKRƏT ƏLİ30.11.1958İŞSİZVHPVHP
ƏHMƏDOV NƏRMAN MƏMMƏDHƏNİFƏ17.06.1975İDMAN SAĞLAMLIQ MƏRKƏZİ DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ
ƏJDƏROV MƏMMƏDİYƏ QƏNBƏR23.10.1956İŞSİZYAPYAP
ƏLƏKBƏROV FƏRHAD NAZİM29.09.1968İŞSİZBİTƏRƏFBAXCP
ƏLİŞANBƏYLİ SAHİB ƏLƏKBƏR26.06.1964ŞƏKİ ŞƏHƏR İHB APARATINDA MƏSLƏHƏTÇİYAPYAP
ƏLİYEV HİKMƏT QƏDİR05.03.1955ŞƏKİ MRX-DA HƏKİM TRAVMOTOLOQBİTƏRƏFÖZÜ
ƏLİYEV VAQİF MABUD16.02.1951SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ
HACIYEV İLHAM ŞAMİL13.08.1936"ŞƏKİ-TİKİNTİ MATERİALLARI" ASC-NİN İCRAÇI DİREKTORUYAPYAP
HACIYEV MÜBARİZ NEMƏT29.07.1967İŞSİZBİTƏRƏFBAXCP
HƏSƏNOV RASİM ƏNVƏR01.11.1961"ŞƏKİ SANAYE İSTEHSALI" ASC İH-NIN SƏDRİYAPYAP
HİDAYƏTZADƏ AKİFƏ ƏHMƏDİYYƏ10.04.1953TƏQAÜDÇÜYAPÖZÜ
HÜMMƏTOVA ELNARƏ ƏLİHEYDƏR14.05.1981ŞƏKİ MUSİQİ TEXNİKUMUNDA MÜƏLLİMYAPYAP
HÜSEYNOVA AYNUR NAMİQ09.04.1981AMİ ŞƏKİ FİLİALININ MÜƏLLİMİYAPYAP
XASMƏMMƏDOV VÜSAL NATİQ18.03.1988ŞƏKİ "BƏRƏKƏT" MMC-NİN DİREKTORUBİTƏRƏFÖZÜ
XƏLİLOV AYDIN RƏMZİ06.12.1955ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİNDƏ SƏDR MÜAVİNİYAPÖZÜ
XƏLİLOV NİZAMİ AKİF21.09.1971ŞƏKİ ŞƏHƏR KOOPERATİVLƏR CƏMİYYƏTİNDƏ SƏDRYAPÖZÜ
İMAMOV İSMAYIL MUSTAFA16.01.1959ŞƏKİ REGİONAL POÇT RƏİSYAPÖZÜ
İSMAYILLI CAVAD MƏMMƏD07.01.1956ŞƏKİ ŞƏHƏR 9 SAYLI MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMÜMİDÜMİD
İSMAYILOV İLHAM QƏNİ28.04.1949"RÖYA" MMC-DƏ DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ
İSMAYILOV İLQAR RAFİQ23.11.1978ŞƏKİ REGİONAL MƏSLƏHƏT MƏRKƏZİ ETƏİŞ-DƏ BAŞ MƏSLƏHƏTÇ&#BİTƏRƏFÖZÜ
KƏRİMOV QURBANƏLİ CƏFƏR16.07.1957İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ
QAFFAROV MAHİR İSMAYIL05.08.1951BEYNƏLXALQ SIĞORTA ŞİRKƏTİ ŞƏKİ FİLİALININ MÜDİRİYAPYAP
QARAYEV SAHİB ORUC03.09.1971ŞƏKİ "AQRO" MMC İCRAÇI DİREKTORYAPÖZÜ
QASIMOV FƏRZALI ƏŞRƏF27.04.1957ŞƏKİ RAYONLARARASI NARKOLOJİ DİSPANSER HƏKİMVİPÖZÜ
QƏDİROV QALİB MƏMMƏDƏLİ30.06.1987İŞSİZBİTƏRƏFBAXCP
QULİYEVA SEVİNC MƏZAHİR12.12.1984ŞƏKİ ŞƏHƏR 9 SAYLI ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMYAPYAP
QURBANOV MUSLƏT SOLTAN01.04.1950FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
MAHMUDOV BAYRAMƏLİ SƏLİM25.10.1941TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ
MƏHƏRRƏMOV ƏFQAN MƏZAHİR22.05.1969İŞSİZBİTƏRƏFBAXCP
MƏMMƏDOV NAZİM TACƏDDİN26.01.1950ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİNDƏ ŞÖBƏ MÜDİRİYAPYAP
MƏMMƏDOV TOFİQ ZƏRBALI01.09.1963"DAŞBULAQ" KİÇİK MÜƏSSƏSİNDƏ DİREKTORYAPÖZÜ
MƏSİMOV TELMAN MƏMMƏDƏLİ13.04.1967İŞSİZBAXCPBAXCP
MİRZƏYEVA TURANƏ ŞAHİN17.01.1985ŞƏKİ ŞƏHƏR 1 SAYLI UŞAQ POLİKLİNİKASIBİTƏRƏFÖZÜ
MUSAYEV RƏFAEL MƏCİD16.01.1951YAP ŞƏKİ TƏŞKİLATI APARATININ RƏHBƏRİYAPYAP
MUSTAFAYEV QOŞQAR ASİM24.06.1987AMİ-NİN ŞƏKİ FİLİALI KOMPÜTER OPERATORBİTƏRƏFÖZÜ
MUSTAFAYEV MƏHƏMMƏD HƏTƏM23.11.1981ŞƏKİ TQD-DA MÜHƏNDİSYAPYAP
NURİYEV ETİBAR MƏSİM21.03.1960"ŞƏRQ ŞİRNİYYATI" ASC SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
RƏHİMOV YUSİF RƏSUL12.01.1959ŞƏKİ REGİONAL ELMİ MƏRKƏZ ELMİ İŞÇİBİTƏRƏFÖZÜ
RƏHİMOVA VÜSALƏ İLHAM12.05.1985MUSİQİ TEXNİKUMUNDA MÜƏLLİMYAPYAP
SALAMOVA GÜLNAZ MUSTAFA25.06.1954ŞƏKİ BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ
SALAMZADƏ MAHİR ZİYƏDDİN21.06.1965SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ
SALMANOV ELXAN ZEYNAL18.08.1971FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPÖZÜ
SƏMƏDOV SADİQ VAQİF31.12.1973VƏHDƏT PARTİYASI ŞƏKİ ŞƏHƏR TƏŞKİLATININ SƏDRİVPÖZÜ