Bələdiyyə üzrə seçilmişlər    |   Namizədlər    |   Bələdiyəyə səs verən məntəqələr112 SAYLI QAX SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ BƏLƏDİYYƏLƏR

Bələdiyyəni seçin :

İLİSU BƏLƏDİYYƏSİ ÜZRƏ NAMİZƏDLƏR ( 24 namizəd )

Qeydə alınmış namizədlərin soyadı, adı, atasının adıTəvəllüdüƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiNamizədliyi kim tərəfindən irəli sürülüb
ABAKAROV ABAKAR BAYRAM07.02.1964FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
ABBASOV ELCAN İSRAİL02.02.1976SAHİBKARBİTƏRƏFYAP
BABAYEV BABA NOVRUZ18.07.1954AĞÇAY BƏLƏDİYYƏSİ SƏDRİNİN MÜAVİNİYAPÖZÜ
ƏHMƏDOV ASƏF ŞAHİD27.05.1986QAX RAYON TƏHSİL ŞÖBƏSİ, İQTİSADÇIYAPYAP
HACIYEVA MEHBARƏ RƏHİM23.06.1959İLİSU KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMYAPÖZÜ
HEYDƏROV FAZİL MİKAYIL19.07.1953SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ
HƏMİDOV SEYFULLAH SÜLEYMAN25.08.1965AĞÇAY KƏND ƏSAS MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ
HÜSEYNOVA MƏLAHƏT YUSİF04.04.1972İLİSU TARİX-MƏDƏNİYYƏT QORUĞU, BƏLƏDÇİYAPYAP
XƏLİLOV ELMAN ƏSƏDULLA01.10.1968AĞÇAYBƏLƏDİYYƏSİ, SƏDR MÜAVİNİYAPYAP
XƏLİLOV XƏLİL NURULLAH06.03.1965QAX PEŞ-DƏ NƏZARƏTÇİYAPÖZÜ
XƏLİLOV XƏYYAM RAMİS15.12.1982İLİSU KƏND POÇTU, ƏMƏLİYYATÇIYAPYAP
İSAQOV RAMAZAN İSAQ02.01.1963FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ
QOCAYEV AZƏR BALAY08.04.1963İLİSU TARİX MƏDƏNİYYƏT QORUĞU, DİREKTORYAPYAP
QOCAYEVA FƏTMƏT ABBAS19.02.1962İLİSU BƏLƏDİYYƏSİ, MÜHASİBYAPYAP
MAHMUDOV ŞAHİN DAVUD07.11.1973QAX POÇTAMTI, ƏMƏLİYYATÇIYAPÖZÜ
MANTAŞOV RƏMZİ GƏRAY01.05.1963 YOL İDARƏSİNDƏ ELEKTRİKBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV ELŞAD YUSİF03.03.1981QAX PAYLAYICI ELEKTRİK ŞƏBƏKƏSİNDƏ MÜHƏNDİSBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV ƏMRAH HÜSEYN10.04.1954QAX DÖVLƏT KUKLA TEATRI, RƏSSAMBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV FƏXRƏDDİN ABDUSALAM27.01.1969FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPÖZÜ
MƏMMƏDOV MUSTAFA ABDURAHMAN16.06.1953EKOLOGİYA İDARƏSİ, YEGERBİTƏRƏFÖZÜ
MƏMMƏDOV NÜRƏDDİN CALAL23.04.1957"ULUDAĞ" İSTİRAHƏT MƏRKƏZİ, TƏSƏRRÜFAT İŞÇİSİYAPÖZÜ
MUSAYEV QALİB ƏZİZ09.05.1962FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIYAPYAP
SEYDƏLİYEV ÇİNGİZ NEMƏT14.09.1965SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ
VAHABOV RAMİL FƏRMAN01.04.1977FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ